Zelfstandige en arbeidsongeschikt: vraag een uitkering aan

Als je arbeidsongeschiktheid wordt erkend door de adviserend arts van het ziekenfonds, dan heb je recht op een uitkering als je voldoet aan de voorwaarden.
 • STAP 1: Erkenning van je arbeidsongeschiktheid

  De adviserend arts heeft je aanvraag voor arbeidsongeschiktheid onderzocht en goedgekeurd. Je arbeidsongeschiktheid is nu erkend. 

  ! Als de adviserend arts van je ziekenfonds je aanvraagt weigert, brengt je ziekenfonds je hiervan schriftelijk op de hoogte. Je kunt tot 3 maanden na de beslissing in beroep gaan bij de arbeidsrechtbank van je woonplaats.
   

 • STAP 2: Inlichtingenblad uitkeringen

  Je ontvangt het inlichtingenblad uitkeringen en een aantal formulieren: vul ze in en stuur ze zo snel mogelijk terug naar je ziekenfonds: 

  Hulp nodig bij het invullen? Neem contact op met de Dienst Maatschappelijk Werk.