Juridische steun

Wat zijn jouw rechten als patiënt? Heb je vragen over je ziekenhuisfactuur? Heb je een klacht over jouw behandeling?
  • Wat zijn jouw rechten?

    De patiëntenrechten zijn vastgelegd bij wet en gelden voor alle zorgverleners.

  • Patient consent

    Geef je toestemming voor de elektronische uitwisseling van je gezondheidsgegevens.

  • Vragen of klachten

    Vraag over je ziekenhuisfactuur? Denk je slachtoffer te zijn van een medisch ongeval?