Fonds voor medische ongevallen

vrouw met brace aan nek bij dokter
Als je schade hebt opgelopen als gevolg van gezondheidszorg, dan kan je bij het Fonds voor medische ongevallen advies vragen en een schadevergoeding indienen. Ga na of je aan de voorwaarden voldoet. Volg het stappenplan.
 • STAP 1: Dien je aanvraag in bij het Fonds voor medische ongevallen

  Dien je aanvraag in bij het Fonds voor medische ongevallen

  Om een aanvraag te kunnen indienen moet het schadegeval voldoen aan een aantal voorwaarden

  Hulp nodig? Contacteer je LM-kantoor.

 • STAP 2: Het Fonds voor medische ongevallen onderzoekt je aanvraag

  Tijdens de analyse van je dossier heeft het Fonds het recht om:

 • STAP 3: Je ontvangt het advies van het Fonds voor medische ongevallen

  Binnen de zes maanden ontvang je het nauwkeurig en gemotiveerd advies over de aansprakelijkheid van de zorgverlener:

  • medisch ongeval
  • medische fout 
  • geen medisch ongeval en geen medische fout

  Op basis van dat advies gaat de procedure voor een eventuele schadevergoeding verder. 

  ! Goed om te weten

  Het advies van het Fonds is niet bindend, noch wat de aansprakelijkheid noch wat de vergoeding betreft. Noch de aanvragers, noch de zorgverleners of hun verzekeraars, noch de rechter (als je een gerechtelijke procedure hebt opgestart) zijn verplicht om het te volgen.

 • STAP 4: Schadevergoeding

  Wanneer het Fonds voor medisch ongevallen van oordeel is dat de opgelopen schade het gevolg is van een medisch ongeval of een medische fout, dan kan jij als slachtoffer een schadevergoeding krijgen van het Fonds of van de verzekeraar van de zorgverlener.

  • Medisch ongeval
   Het Fonds vergoedt jou. 
  • Medische fout van de zorgverlener
   Het Fonds vraagt aan de verzekeringsmaatschappij van de zorgverlener om jou een voorstel tot schadevergoeding te doen.
  • Geen medisch ongeval en geen medische fout
   Je heeft geen recht op een vergoeding van het Fonds.

  Ga je niet akkoord met het advies van het Fonds? Dan kan je beroep aantekenen bij de rechtbank van eerste aanleg. Het slachtoffer zal in dat geval zijn schade, de fout van de zorgverlener en het oorzakelijke verband tussen beide moeten bewijzen.