Globaal medisch dossier

Globaal medisch dossier

Een globaal medisch dossier (GMD) is een gedetailleerd dossier waarin de huisarts jouw medische gegevens bijhoudt.

hand op schouder man met x-ray
  • Betere begeleiding en overleg tussen de artsen
  • Je betaalt minder remgeld voor een raadpleging bij je huisarts
 • Het GMD is gratis. Je betaalt 34,53 euro aan je huisarts maar je ziekenfonds betaalt het bedrag volledig terug.

 • Vraag tijdens de volgende raadpleging van je huisarts of tijdens een huisbezoek om een GMD te openen. Als je de ouder bent van een kind of van een palliatieve patiënt, kun je de opening van een GMD in zijn plaats aanvragen.

 • Het GMD blijft geldig tot het einde van het tweede kalenderjaar dat volgt op het jaar van de opening. Voorbeeld: een GMD geopend op 21 januari 2022 blijft geldig tot 31 december 2024.

 • Je arts en je ziekenfonds zorgen voor een eventuele verlenging van je GMD. Voor een verlenging hoef je als patiënt niets te betalen.

 • Als de dokter die je raadpleegt niet de dokter is die je GMD beheert (of van dezelfde groepspraktijk is), dan heb je geen recht op de hogere terugbetaling, tenzij de andere arts toegang heeft tot jouw GMD en jouw toestemming heeft.

  Als je een andere arts raadpleegt, vraag hem dan om de nuttige informatie door te sturen naar uw huisarts om uw dossier te vervolledigen.
   

 • Een GMD+ of individueel preventieplan is een reeks van preventieve maatregelen die je helpen om gezond te blijven. Je huisarts houdt hierbij rekening met je persoonlijke en familiale voorgeschiedenis uit je GMD. Er wordt bekeken welke gezondheidsrisico’s jij op langere termijn loopt, welke ziektes zoals vroegtijdig opgespoord kunnen worden (borstkanker, dikkedarmkanker en baarmoederhalskanker) vroegtijdig opgespoord kunnen worden en of leefstijlaanpassingen en vaccinaties nodig zijn.

 • Je persoonlijk preventieplan opgemaakt met het GMD+ is volledig individueel en dus afgestemd op je noden. Afhankelijk van je gezondheidstoestand zullen bepaalde preventieve acties nodig zijn.

 • Een individueel preventieplan kan voor elke volwassene zinvol zijn. Voor iedereen tussen 45 en 75 jaar die een globaal medisch dossier heeft afgesloten bij zijn huisarts, wordt het opmaken van een individueel preventieplan of GMD+ volledig terugbetaald. Dat kan op voorstel van je huisarts, maar je mag er altijd zelf naar vragen.

 • Omdat het opstellen van een individueel preventieplan wel even duurt, maak je hiervoor best een aparte afspraak. Als voorbereiding daarop kan je huisarts jou vragen om een vragenlijst in te vullen. Tijdens deze raadpleging wordt uitgemaakt welke preventieve maatregelen en onderzoeken voor jou nuttig zijn. Niet alle aanbevolen onderzoeken worden dan meteen uitgevoerd, maar je spreekt met je huisarts af wanneer deze best gepland worden in de loop van dat jaar.

 • De kost voor het opmaken van het persoonlijk preventieplan wordt volledig door het ziekenfonds terugbetaald als je tussen de 45 en 75 jaar oud bent en een GMD hebt afgesloten. Voor de raadpleging betaal je evenveel als een normale raadpleging.

 • Omdat je gezondheidstoestand en die van je familie kan wijzigen, vernieuw je samen met je huisarts best jaarlijks je individueel preventieplan. Je hebt elk jaar recht op de terugbetaling van het preventieplan.

 • Je GMD+ is gekoppeld aan je GMD. Wanneer je bij een nieuwe huisarts een GMD afsluit, zal je nieuwe huisarts je dossier en GMD+ overnemen van je vroegere huisarts. Je moet dit zelf regelen met je nieuwe huisarts.