Adoptieverlof

Drie kindjes

Elke adoptieouder heeft recht op adoptieverlof voor een minderjarig kind

 • Standaard: 6 weken

  • Je moet dit verlof in één aaneengesloten periode opnemen.
  • Het adoptieverlof is niet overdraagbaar naar de andere adoptieouder.
  • Het adoptieverlof moet ingaan in de 2 maanden na de inschrijving in het bevolkingsregister. In geval van internationale adoptie kan het verlof al ingaan voor de datum van inschrijving, op voorwaarde dat het verlof gebruikt wordt om het kind af te halen in het land van oorsprong.
  •  Dien het aanvraagformulier voor adoptieverlof in bij je LM-kantoor.
 • Extra verlof

  • Bij gelijktijdige adoptie van meerdere kinderen heb je recht op 2 extra weken adoptieverlof.
  • Als je een kindje met een handicap van 66% adopteert, dan verdubbelt de periode voor adoptieverlof.
  • Adoptieouders kunnen extra verlofweken nemen en deze verdelen tussen beiden:
   • 2 weken extra vanaf 1 januari 2021: totaal 8 weken
   • 3 weken extra vanaf 1 januari 2023: totaal 9 weken
   • 4 weken extra vanaf 1 januari 2025: totaal 10 weken
   • 5 weken extra vanaf 1 januari 2027: totaal 11 weken
 • Je uitkering als werknemer

  • Eerste 3 dagen: je werkgever betaalt je loon verder.
  • Overige dagen: je ontvangt een uitkering van je ziekenfonds dat 82% van het verloren loon bedraagt. Er wordt 11,11% bedrijfsvoorheffing afgehouden.
 • Je uitkering als zelfstandige

  • Je krijgt een forfaitaire uitkering van 499,54 euro per week. Er wordt 11,11% bedrijfsvoorheffing afgehouden.
  • Je bent niet verplicht om je volledig adoptieverlof op te nemen. Als je het opneemt, moet dit wel per 7 dagen.

Lees ook...

 • Blijf niet met je vragen zitten!

  Heb je een vraag en vind je op deze pagina’s niet meteen een antwoord?

 • Ontdek het pakket aan geboortevoordelen

  Geboortepremie, borstvoedingspremie en nog veel meer!

 • Jouw uitkering

  Ontvang een vervangingsinkomen tijdens je moederschapsrust