Sociale zekerheid van grensarbeiders

Woon je in België maar werk je in Nederland, Luxemburg, Frankrijk of Duitsland, of omgekeerd? Als grensarbeider heb je een woonland en een werkland.

Wat betekent dit voor jouw sociale zekerheid?  Je moet steeds in beide landen aansluiten bij een ziekenfonds. Lees meer over de internationale verdragen. 

man in trein met laptop