Informatie voor tarificatiediensten

Richtlijnen voor de tariferingsdiensten die de facturatie via derdebetaler door de huisartsen behandelen:

berg administratie met bril op
De tariferingsdiensten mogen hun facturatie in het vereenvoudigde circuit van de huisartsen aanbieden, mits ze de volgende spelregels naleven.​ ​
 • Verzendingsadres

  ​Uniek facturatieadres voor elke derdebetaler van de huisartsen:

  LM
  Dienst SDB
  Livornostraat 25
  1050 Brussel

  N.B: De facturen van de verstrekkers, andere dan de huisartsen, moeten nog steeds naar de regionale ziekenfondsen verstuurd worden zoals voordien.

 • ​Voorstelling en sorteren van de getuigschriften voor verstrekte hulp

  • ​Er dient een blauw kleefbriefje gekleefd te worden op de getuigschriften. Bij gebrek aan kleefbriefje zullen de naam, voornaam en INSZ van de patiënt vermeld worden.
  • Wanneer de zending facturen bevat voor meerdere huisartsen, moeten de Getuigschriften voor Verstrekte Hulp gegroepeerd zijn per individuele huisarts.
  • De getuigschriften moeten in dezelfde volgorde gerangschikt worden als diegene op de lijst op het samenvattend document.
 • Samenvattend document​

      ​Voor elke arts moet men een samenvattend document voorzien met de volgende gegevens:

  • Naam, voornaam en RIZIV-nr. van de arts
  • Bankrekening waarop de betaling moet gebeuren
  • Referentienummer van het samenvattend document
  • Aantal getuigschriften
  • Totaalbedrag van de factuur
  • Een lijst van de gefactureerde verstrekkingen met voor elke verstrekking, op één lijn:
   • Naam en voornaam van de patiënt
   • INSZ of nr. zkf + inschrijvingsnr. bij het ziekenfonds
   • CG1/CG2
   • Nomenclatuurcode van de verstrekking
   • Datum van de verstrekking
   • Bedrag aan je terug te betalen

  N.B: Niet alle gegevens zijn verplicht, maar zij zullen ons toelaten om de facturatie zo efficiënt mogelijk te behandelen.

 • Afrekening van tarificatie

  • ​Voor elke arts ontvang je een afrekening met de volledige lijst van de getarifeerde verstrekkingen, of ze nu geweigerd of aanvaard werden.
  • De afrekening wordt teruggestuurd naar de tariferingsdienst.
 • Betaling

  • Voor elke arts ontvang je een betaling
  • De betaling gebeurt op de rekening vermeld op het borderel
  • De betaling geschiedt op gecentraliseerde wijze via de bankrekening: BE72 3100 4038 3816
 • Helpdesk

  • dbtp@mut400.be
  • 02/542.8X.XX van de contactpersoon die vermeld staat op de afrekening
 • Etiketten

  ​Er werd een voorraad vooraf ingevulde etiketten verstuurd naar elke huisarts. Elke bijkomende bestelling van etiketten kan per e-mail verstuurd worden naar dbtp@mut400.be.