LM MUTPLUS.be - Onze documenten van A tot Z

Familie fietst in het bos

Onze documenten van A tot Z

Ontdek alle nuttige documenten voor je verschillende aanvragen.

A

Aanvraag geboorteverlof

Allen Car

B

Borstvoeding

Bewijs van arbeidshervatting of van werkloosheid

Bodystyling

D

Denta - Plus

Denta - Plus  aanvraag tot tegemoetkoming

Denta - Plus algemene voorwaarden

Denta - Plus productfiche

Diabetes aanvullende diensten

Diabetesvereniging 

Diëtist(e)

Deeltijdse werkhervatting 

Deeltijdse werkhervatting (zelfstandige)

E

Erewoord erkenning ernstige aandoening

G

Geboorteverlof

Geneeskundinge verzorging in het buitenland

Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid (zelfstandige)

Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid (loontrekkende)

H

Hippotherapie

Herstelverblijf

Hospitaal Plus -medische vragenlijst

Hospitaal Plus - miFID verklaring

Hospitaal Plus - miFID checklist

Hospitaal Plus - overstap verzekeringsproduct van 100 naar 200

Hospitaal Plus - overstap verzekeringsproduct van 200 naar 100

Hospitaal Plus - productfiche Dagforfait

Hospitaal Plus - productfiche 100

Hospitaal Plus - productfiche 200

Hospitaal Plus - productfiche wachtpolis continuïteit

Hospitaal Plus - verzekeringsvoorstel

Hospitaal Plus - Verklaring op erewoord erkenning ernstige ziekte

Hospitaal Plus - aanvraag tot tegemoetkoming Hospitaal - Plus Dagforfait

Hospitaal Plus -  aanvraag tot tegemoetkoming Hospitaal Plus 100/200

Hospitaal Plus - Formulier aanvullende kosten

Hospitaal Plus - Informatiefiche onderneming

Hospitaal Plus -medisch attest

I

Infraligne

Inschrijvingsformulier

J

Jeugdbeweging (tussenkomst lidgeld)

Jeugdvakanties met overnachting

K

Kortverblijf

Kanker (schoonheidsbehandelingen en zorgmassages)

Kindercrèche

M

Matplus

Mutatieformulier

Mantelzorg

N

Niet vergoedbare tandzorgen

O

Optiek

P

Plasproblemen

Preventief onderzoek tegen prostaatkanker

Perinatale begeleiding

Podologische zolen

Pedicure

Psychologische begeleiding voor volwassenen (consultatie en mindfulness)

Psychologische begeleiding voor jongeren (consultatie en mindfulness)

 

S

Lijst erkende sporten

Sportprikkel

Speelpleinwerking & sportvakanties

Schoolactiviteiten met overnachting

T

Tutti Frutti

V

Verzekerbaarheid

Vaccins

Verklaring van onderwerping (zelfstandige)

Verklaring van onderwerping (werkgevers)

Verklaring van onderwerping (werkloze)

Verzorging in het buitenland

W

Wellness that works

Werkstraf/dienstverlening (aanvraag tijdens de arbeidsongeschiktheid)

Wijziging of registratie bankgegevens

Z

Niet dringend ziekenvervoer (wagen van een derde)

Zwangerschapspakket

Zwangerschapsyoga