Mult-eMediatt: een elektronisch arbeidsongeschiktheidsattest versturen

Wanneer je meent dat een patiënt niet in staat is om te werken, kan je voortaan zijn arbeidsongeschiktheidsattest direct elektronisch naar bepaalde ontvangers versturen.

En dit dankzij Mult-eMediatt, een functionaliteit die in je medische software is geïntegreerd. Een vereenvoudiging die zowel jou als je patiënt ten goede komt.

Een digitaal hulpmiddel dat de administratieve last voor jou en je patiënten verlicht

Mult-eMediatt is een nieuwe functionaliteit die stapsgewijs in de medische software wordt geïntegreerd. Daarmee kan je direct een arbeidsongeschiktheidsattest naar de gewenste ontvanger versturen, met de specifieke informatie die hij nodig heeft, op een eenvoudige, snelle en veilige manier.

Dankzij deze toepassing hoeft je, naargelang de situatie, niet meer te schipperen tussen verschillende modelattesten: het juiste modelattest wordt via één enkele toepassing gegenereerd en automatisch verzonden. Op die manier hoeft je patiënt ze niet binnen een bepaalde termijn en via verschillende min of meer beveiligde middelen naar elke ontvanger te versturen.

Twee voorwaarden om Mult-eMediatt te gebruiken

Mult-eMediatt kan je op vrijwilige basis gebruiken. Jullie kunnenn met je patiënt, voor de elektronische flux kiezen of met papieren attesten blijven werken.

 • Al vertrouwd met eGezondheid en benieuwd naar Mult-eMediatt? Er zijn slechts twee voorwaarden:
  Je patiënt heeft ermee ingestemd dat je het bestand met contactgegevens van de sociaal verzekerden gebruikt om de exacte ontvanger van een attest terug te vinden. Die toestemming van de patiënt is essentieel. Hij zal zich op elk moment kunnen bedenken en zijn toestemming geven of intrekken.
 • Je softwarefirma heeft Mult-eMediatt in je medische software geïntegreerd. Aarzel niet om contact op te nemen met je softwarefirma om de beschikbaarheid van deze service te controleren!
Dokter met ipad
 • Hoe werkt Mult-eMediatt?

  Wanneer je aan het einde van de raadpleging meent een arbeidsongeschiktheidsattest te moeten afleveren, kan je aan de hand van een nieuwe functionaliteit in je medische software:

  • de ontvanger van het attest selecteren, overeenkomstig het professioneel statuut van je patiënt en de duur van de ongeschiktheid;
  • het attest met de specifieke informatie die hij nodig heeft automatisch naar de ontvanger versturen.
   De patiënt die het gebruik van het elektronisch attest heeft aanvaard, kan ervoor kiezen om een ontvangstbevestiging in zijn eBox Burger of op papier te krijgen.
 • Heb jij zich bij het invoeren van de gegevens vergist, bijvoorbeeld van periode van arbeidsongeschiktheid?

  Je kan het Mult-eMediatt-attest dat je net hebt verstuurd, annuleren. Dat moet in principe binnen de 5 minuten gebeuren, wanneer de patiënt nog bij jou is. Het is essentieel om de patiënt over de annulatie in te lichten.

 • Kan het attest door een technisch probleem niet via Mult-eMediatt worden verzonden?

  Overhandig de patiënt dan een papieren attest.

 • Een vraag over de beschikbaarheid van een onlinedienst gekoppeld aan Mult-eMediatt?

  De beschikbaarheid van de online gezondheidsdiensten kan je op de website eHealth Status raadplegen.

 • Handleiding

  Je medische softwarefirma zal je de gebruikshandleiding van deze nieuwe functionaliteit bezorgen.

 • Voor welke artsen, welke aangiftes, welke ontvangers?

  We gaan stap voor stap te werk. In eerste instantie zullen alleen de huisartsen arbeidsongeschiktheidsattesten vanuit hun medische software kunnen versturen.

  Momenteel kan je Mult-eMediatt in de volgende situaties gebruiken:

  • Je patiënt is werknemer in de privésector, werkzoekende of zelfstandige EN het betreft:
   • een ongeschiktheid van meer dan 14 dagen
   • of een verlenging van de ongeschiktheid
   • of een herval in ongeschiktheid

  Je kan dan Mult-eMediatt gebruiken om het attest naar het ziekenfonds van de patiënt te versturen.
  Als je een arbeidsongeschiktheidsattest van minder dan 14 dagen voor de patiënt opstelt, dan moet u de gebruikelijke procedure volgen. Het is in dat geval nog niet mogelijk om vanuit Mult-eMediatt te versturen.

  Op termijn zal je Mult-eMediatt ruimer kunnen gebruiken om het attest naar het ziekenfonds te versturen vanaf de eerste dag arbeidsongeschiktheid.
  Als de patiënt andere arbeidsongeschiktheidsattesten nodig heeft (voor zijn werkgever bijvoorbeeld), dan kan je dit niet via Mult-eMediatt versturen. Je moet de patiënt het papieren attest overhandigen dat hij zelf moet versturen.
   

  • De patiënt werkt voor een overheidsinstantie. Je kan dan Mult-eMediatt gebruiken om het attest naar Medex te versturen, vanaf de 1e dag arbeidsongeschiktheid.
 • Een eGezondheid-tool

  Deze nieuwe tool wordt momenteel in de medische software van de huisartsen geïntegreerd en ligt in de lijn van de administratieve vereenvoudiging die centraal staat in ons gezondheidszorgproject en in het bijzonder in onze eGezondheidsprojecten.

  eGezondheid pleit voor het gebruik van informatie- en communicatietechnologieën om de zorg en toegankelijkheid te ondersteunen en te verbeteren.