Arbeidsongeschiktheid: je arts kan je attest elektronisch via Mult-eMediatt versturen

Meer over

Als je huisarts je arbeidsongeschikt verklaart...

Dan kan je hem voortaan vragen om je arbeidsongeschiktheidsattest direct elektronisch naar de juiste ontvanger te versturen. En dit dankzij de nieuwe tool Mult-eMediatt. Een vereenvoudiging waarmee iedereen is gebaat: je arts kan zich op de behandeling concentreren en jij op jouw genezingsproces.

Eenvoudiger, sneller, veiliger

Mult-eMediatt is een functionaliteit die in de medische software van je huisarts wordt geïntegreerd en waarmee hij je arbeidsongeschiktheidsattest direct elektronisch kan versturen.
Op basis van je professioneel statuut (privésector, publieke sector, enz.) vindt en selecteert hij de persoon die het attest zal ontvangen samen met de specifieke informatie die deze precieze ontvanger nodig heeft. Zo hoeft je arts niet te schipperen tussen verschillende modelattesten, naargelang de situatie van zijn patiënten. Je hoeft ze evenmin zelf binnen bepaalde termijnen, met verschillende, min of meer beveiligde middelen naar de ontvanger versturen.

 • Wanneer kan je arts je attest voor jou elektronisch versturen?

  Voorlopig kan je huisarts dit in de volgende situaties doen:

  • Als je een zelfstandige, werknemer in de privésector of werkzoekende bent EN het betreft:
   • een ongeschiktheid van meer dan 14 dagen
   • of een verlenging van de ongeschiktheid
   • of een herval in ongeschiktheid
    Je arts kan dan je attest elektronisch aan het ziekenfonds bezorgen.

    Als je arts een arbeidsongeschiktheidsattest van minder dan 14 dagen opstelt, is de gebruikelijke procedure van toepassing. Hij zal je na afloop van de raadpleging een papieren attest overhandigen dat je vervolgens naar jouw ziekenfonds moet versturen. Op termijn zal hij dit attest ook naar je ziekenfonds kunnen versturen vanaf de eerste dag arbeidsongeschiktheid.

    Het attest voor je werkgever kan hij daarentegen nog niet elektronisch versturen. Hij zal jou een papieren attest overhandigen dat je vervolgens aan de werkgever kan bezorgen.

  • Werk je voor een overheidsinstantie? 

   Je arts kan je attest dan elektronisch naar Medex versturen vanaf je eerste dag arbeidsongeschiktheid.

 • Ben je verplicht om je attest elektronisch te versturen?

  Neen, er is geen verplichting: je kan ervoor kiezen om in te stemmen met de elektronische verzending via Mult-eMediatt of om de papieren versie van je attesten te vragen. Je voorafgaande toestemming als patiënt is zelfs nodig opdat je arts jouw attest elektronisch kan versturen.

  Wenst je de attesten liever op papier te ontvangen, dan moet je ze zelf naar de ontvangers versturen. Je kan zich op elk moment bedenken, door je toestemming te verlenen of in te trekken.

  Als je ermee hebt ingestemd dat je arts het attest elektronisch verstuurt, dan kan je ervoor kiezen om een ontvangstbevestiging ofwel in je eBox Burger ofwel op papier te krijgen.

  Mult-eMediatt moet daarvoor uiteraard al wel in de software van je huisarts zijn geïntegreerd. Aarzel niet om hem te vragen of hij al over deze functionaliteit beschikt.

 • ICT-tools ten dienste van de gezondheid

  Deze nieuwe tool wordt momenteel in de medische software van de huisartsen geïntegreerd en ligt in de lijn van de administratieve vereenvoudiging als leidraad voor de gezondheidszorgprojecten en in het bijzonder voor de eGezondheidsprojecten van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV).

  eGezondheid pleit voor het gebruik van informatie- en communicatietechnologieën (ICT) om de zorg en toegankelijkheid te ondersteunen en te verbeteren.