Je gezondheidsgegevens elektronisch delen: hoe gaat dat in zijn werk? De antwoorden in beeldvorm!

Meer over

Na een eerste golf gelanceerd in november 2023, kondigen het Brussels Gezondheidsnetwerk en het NIC (Nationaal Intermutualistisch College) aan dat de familie van infographics groeit! Drie nieuwe voorjaarsbroedsels die zich richten op het gedeelde gezondheidsdossier zelf. Ontdek in drie eenvoudige afbeeldingen de antwoorden op de vragen: Wat? Wie? Hoe?

Dit project, dat mede is opgezet door het NIC en het Brussels Gezondheitsnetwerk, is bedoeld om ingewikkelde concepten in eenvoudige bewoordingen uit te leggen. Hoe doet het dit? Door picturale antwoorden te geven op de tien meest gestelde vragen over het delen van gezondheidsgegevens door Belgische burgers.

De eerste vier infografieken, gelanceerd in november 2023, demystificeerden bepaalde complexe concepten in verband met de evolutie van e-gezondheid en het delen van gezondheidsgegevens. De drie nieuwe verbreden de reikwijdte van de campagne door essentiële en meer specifieke vragen aan de orde te stellen.

Deze tweede golf richt zich meer op de praktische aspecten van het gedeelde gezondheidsdossier; de documenten die de kern vormen van deze uitwisseling van informatie, de mensen/entiteiten die betrokken zijn bij dit delen en de beveiliging van het hele systeem.

Welke documenten worden gedeeld?

Ontdek welke documenten worden gedeeld via zorgverleners en hoe dit een betere coördinatie van zorg bevordert tussen de verschillende zorgverleners die een therapeutische relatie met u hebben.

Documenten (NL)

Wie heeft toegang tot mijn gezondheidsgegevens?

Begrijp wie toegang heeft tot uw gezondheidsgegevens en onder welke voorwaarden. Welke strikte maatregelen zijn genomen om ervoor te zorgen dat de toegang tot uw gezondheidsgegevens is afgestemd op de behoeften van elke beroepsgroep.

Toegang

Zijn mijn gegevens veilig?

Duik in de technische en wettelijke beveiligingsregels die leveranciers van digitale gezondheidsdiensten implementeren om uw gezondheidsgegevens te beschermen.

Veiligheid