LM MUTPLUS.be-Gewijzigde bijdrage aanvullende diensten 2022

Welkom bij LM

Aanvullende diensten 2022

 

Omdat we ook in 2022  voor u het onderste uit de kan willen halen, wijzigen we onze bijdrage voor aanvullende diensten: 

Maandelijkse bijdrage

Driemaandelijkse bijdrage

(enkel bij betaling per domiciliëring)

Jaarlijkse bijdrage

€ 8,00

€ 24,00

 € 96,00

 

De bijdrage voor de aanvullende diensten is jaarlijks te betalen, behalve in geval van domiciliëring (3 maandelijkse periodiciteit).

Heb je nog vragen over een betaling via domiciliëring? Neem dan contact op met onze dienst Domiciliëring op 02 209 49 54 of via bijdragen@mutplus.be.

Welkom bij LM