Zorgverleners kunnen nu voorschriften van andere voorschrijvers raadplegen

Recip-e heeft recentelijk een nieuwe functionaliteit geïntroduceerd waarmee voorschrijvers recepten van andere voorschrijvers kunnen bekijken. Sinds 11 december 2023 kunnen artsen, en later ook tandartsen en vroedvrouwen, van deze nieuwe optie gebruikmaken. Dit stelt hen in staat om de zorg die ze voorschrijven nauwkeuriger af te stemmen op behandelingen die al zijn voorgeschreven door andere zorgverleners. Het dient ook als ondersteuning bij overleg met de patiënt.

De nieuwe functionaliteit is ontwikkeld op basis van feedback uit de praktijk en biedt voorschrijvers een waardevol instrument om de therapietrouw van patiënten te beoordelen en bespreken. Het initiatief draagt ook bij aan het verminderen van overconsumptie in de gezondheidszorg.

In eerste instantie wordt de raadpleegfunctie uitgerold onder artsen, gevolgd door tandartsen en vroedvrouwen respectievelijk in januari 2024 en het tweede semester van 2024.

"Patienten hebben vaak een therapeutische relatie met meerdere voorschrijvers, en deze functionaliteit stelt voorschrijvers in staat om de zorg beter af te stemmen op de voorschriften van anderen en dus op de zorgbehoeften van de patiënt." - Katrien Thorré, directeur van Recip-e.

Voor deze functionaliteit hebben patiënten de mogelijkheid om de zichtbaarheid van hun recepten voor raadplegende voorschrijvers aan te passen met een nieuw type vlag, VISI 'voorschrijver'. Voor alle voorschriften die zijn gemaakt sinds 11 december 2023, is deze zichtbaarheid standaard ingesteld op "open".

Om als arts niet-persoonlijke recepten te kunnen raadplegen, moeten patiënten hun geïnformeerde toestemming hebben gegeven voor gegevensdeling en moet er een geregistreerde therapeutische relatie met de patiënt zijn, centraal geregistreerd. Dit kan worden gedaan door het lezen van de elektronische identiteitskaart (eID).

"Voorschrijvers hebben nog steeds een belangrijke rol te spelen bij het informeren en begeleiden van patiënten met betrekking tot algemene geïnformeerde toestemming voor gegevensdeling." - Katrien Thorré.

Bovendien moeten zorgverleners hun patiënten informeren over het effect wanneer ze de zichtbaarheid van hun recepten aanpassen voor artsen. Het is immers belangrijk dat patiënten hun gezondheidsgegevens delen met zo veel mogelijk zorgverleners om hun gezondheidstoestand adequaat te kunnen volgen.