De gevolgen van klimaatverandering op de volksgezondheid

Klimaatverandering heeft een aanzienlijke impact op de volksgezondheid en gezondheidszorgsystemen, waarbij de meest kwetsbare bevolkingsgroepen het zwaarst worden getroffen. Het is daarom noodzakelijk om na te denken over de herziening van onze gezondheids- en sociale beschermingssystemen om te reageren op deze nieuwe realiteiten en behoeften.

Gezondheidszorgsystemen dragen ook bij aan koolstofemissies tot wel 10% van de nationale emissies van een land. Ziekenhuizen en farmaceutische producten zijn de belangrijkste bronnen, die tussen 22 en 44% van de emissies vertegenwoordigen. In lage- en middeninkomenslanden wordt 4,4% van de netto broeikasgasemissies toegeschreven aan het transportsysteem, energieverbruik en de koudeketen in de gezondheidszorgsector. Bovendien dragen voedingsproducten, energieverbruik en afval in gezondheidszorginstellingen bij aan de ecologische voetafdruk van de systemen.

De gezondheidszorgsector speelt een cruciale rol in het verminderen van klimaatverandering en zal zich zeker moeten aanpassen aan veranderende behoeften en operationele omstandigheden. Sociale beschermingssystemen moeten zich aanpassen om een essentieel instrument te worden om samenlevingen weerbaarder te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Dit AIM-document bevat aanbevelingen op basis van de nieuwste studies en rapporten over het onderwerp. Het heeft als doel bij te dragen aan het debat en beleidsmakers en andere belanghebbenden te inspireren om actie te ondernemen op hun eigen niveau.