Wet op palliatieve zorg bestaat 20 jaar

Kleindochter met oma

Het doel van palliatieve zorg is om kwaliteit van leven te verbeteren, zonder daarom het leven te verlengen of het leven in te korten. Palliatieve zorg richt zich niet enkel op patiënten met een ongeneeslijke aandoening maar ook op hun familie. Daarbij wordt er zowel gefocust op lichamelijke problemen als op psychologische, sociale, spirituele of existentiële problemen. Het gaat daarbij vooral over levenskwaliteit voor patiënten én hun naasten.

Op 14 juni bestaat de Wet op Palliatieve Zorg 20 jaar.  Deze wet verzekert jouw recht om mee te beslissen welke zorg je wil, hoe en waar.

Meer informatie: palliatieve zorg bestaat 20 jaar