Nieuw statuut bekwame helper zorgt voor meer flexibiliteit en continuïteit in diabeteszorg

Kinderen met diabetes, maar ook personen met een fysieke of mentale handicap, zijn niet altijd in staat om alle zorghandelingen rond diabetes (helemaal) zelf op te nemen. Denk maar aan het controleren van glycemie of het zelf toedienen van insuline.

Volgens de huidige wetgeving zijn enkel medisch personeel (bv. artsen en verpleegkundigen) en mantelzorgers (zoals ouders) bevoegd om deze handelingen te stellen. In de praktijk is het echter onmogelijk om hen daar altijd voor in te schakelen. Dit zorgt voor heel wat praktische problemen in crèches, scholen, jeugdbewegingen, sportclubs, enzovoort.

Leerkrachten en begeleiders blijken vaak bereid om kinderen met diabetes medisch te ondersteunen. Met de nieuwe wetswijziging op komst zullen ze dit wettelijk gezien ook kunnen en mogen. Bekwame helpers (= iemand die zélf geen verpleegkundige is, maar in het kader van zijn of haar beroep - of een vrijwillige activiteit buiten een zorginstelling - toch één of meerdere verpleegkundige handelingen mag verrichten) zouden hierdoor onder bepaalde voorwaarden in ‘tijdelijke’ omstandigheden diabetesgerelateerde zorg mogen geven aan kinderen of volwassenen met diabetes die hun eigen zorg niet in handen kunnen nemen.