Regionale maatschappijen van onderlinge bijstand (RMOB)

Sinds de zesde staatshervorming werd een aantal bevoegdheden op het vlak van gezondheidszorg overgedragen naar de deelstaten. In Brussel en Wallonië werden deze taken overgenomen door regionale maatschappijen van onderlinge bijstand (RMOB’s).
 • De RMOB’s zijn bevoegd voor:

  • tabaksontwenning
  • de rust- en verzorgingstehuizen, de dagverzorgingscentra
  • de initiatieven voor beschut wonen (IBW) en psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT)
  • bepaalde revalidatieovereenkomsten 
  • de mobiliteitshulpmiddelen 
  • de ziekenhuisinfrastructuren via de verblijfkosten 
  • de geïntegreerde diensten voor thuisverzorging (GDT), het overleg rond de psychiatrische patiënt
  • palliatieve zorgverlening
  • BRUMUT is de RMOB van de Liberale Mutualiteit
  • BRUMUT werkt actief samen met Iriscare