Reservefonds

Wat moet je verstaan onder het reservefonds?

De kosten van geneeskundige verzorging kunnen best hoog oplopen. Om deze kosten terug te betalen, ontvangen de ziekenfondsen een budget van de overheid. Als de terugbetalingen hoger liggen dan verwacht, moeten de ziekenfondsen dit bijpassen. Dit gebeurt met het geld van het reservefonds.

spaarpot ziekengeld
 • Wettelijke verplichting

  • Elk ziekenfonds is wettelijk verplicht om een reservefonds aan te leggen.
  • Het reservefonds wordt onder meer gefinancierd met bijdragen van de leden of de bijdrage voor de financiële verantwoordelijkheid
  • Elk jaar gaat de landsbond na of het reservefonds het wettelijk vereiste minimumbedrag bevat. In functie daarvan wordt beslist of de leden een jaarbijdrage voor financiële verantwoordelijkheid moeten betalen.
 • Voor wie?

  • Alle leden ouder dan 18 jaar zijn verplicht de bijdrage te betalen. 
  • Kinderen en andere personen ten laste zijn hiervan vrijgesteld.
  • Wie de bijdrage niet betaalt, voldoet in principe niet aan de verplichtingen die recht geven op verdere tegemoetkomingen vanuit de ziekteverzekering.
 • Hoeveel?

  De bijdrage is afhankelijk van verschillende factoren. Hoe groot is het tekort in de gezondheidszorg? Welk bedrag moeten ziekenfondsen bijpassen om het deficit op te vangen? Wat is de weerslag ervan op hun reservefonds? 

 • Goed om te weten

  De bijdrage financiële verantwoordelijkheid mag niet worden verward met de ledenbijdrage.