Terug Naar Werk-Traject bij de Terug Naar Werk-coördinator

Een vrouw aan het werken met een laptop

Ga je terug aan het werk na een lange ziekteperiode? Zoek je een functie die helemaal aansluit bij jouw mogelijkheden? Heb je hierbij begeleiding nodig? Dat kan! Schrijf je vrijwillig in voor een Terug Naar Werk (TNW)-traject.

Een vrouw aan het werken met een laptop
 • Wat is een TNW-traject?

  Een Terug Naar Werk (TNW)-traject is een vrijwillig traject waarbij een TNW-coördinator van jouw ziekenfonds jou begeleidt om het werk te hervatten na een ziekteperiode. De coördinator zoekt samen met jou een oplossing die het best aansluit bij jouw gezondheidssituatie. Dit kan via aangepast werk, ander werk of een opleiding.

 • Kom ik in aanmerking voor een TNW-traject?

  Als werknemer of werkloze kan je het traject starten als:

  • je bent erkend als arbeidsongeschikt;
  • je nog voldoende fysieke en psychische vermogens en vaardigheden hebt die de terugkeer naar de arbeidsmarkt mogelijk maken.

  Vanaf 1 januari 2023 kan je ook als zelfstandige vrijwillig in een Terug Naar Werk-traject stappen. Je moet daarvoor aan dezelfde voorwaarden voordoen als voor een werknemer of werkloze.

 • Wie start het TNW-traject op?

  Het initiatief om een TNW-traject effectief op te starten, kan komen van:

  • de adviserend arts van jouw ziekenfonds: de adviserend arts verwijst jou door naar de TNW-coördinator voor een eerste contactmoment
  • jijzelf als je erkend bent als arbeidsongeschikt: als verzekerde neem jij zelf contact op met de TNW-coördinator van het ziekenfonds om een eerste contactmoment te organiseren.

  Het TNW-traject verschilt naargelang jouw traject wordt geactiveerd op initiatief van de adviserend arts van jouw ziekenfonds of op jouw eigen initiatief.

 • Hoe verloopt het TNW-traject op initiatief van de adviserend arts?

  Als het traject wordt opgestart door op initiatief van de adviserend arts van jouw ziekenfonds, dan doorloop je het volgende stappenplan:

  STAP 1: Tien weken na de aanvang van je arbeidsongeschiktheid vraagt de adviserend arts jou om een vragenlijst in te vullen. Je bent verplicht deze vragenlijst in te vullen. De Terug-Naar-Werk-coördinator kan je ondersteunen bij het invullen van deze vragenlijst.

  STAP 2: Je bezorgt deze vragenlijst binnen twee weken ingevuld terug aan de adviserend arts.

  STAP 3: In de vierde maand van arbeidsongeschiktheid maakt de adviserend arts via jouw medisch dossier en de ingevulde vragenlijst een eerste inschatting van wat jij nog kan volgens jouw ‘restcapaciteiten’.

  Er zijn twee mogelijkheden:

  1. Je kan het werk hervatten bij je huidige werkgever (als je verbonden bent door een arbeidsovereenkomst) of je kan een beroep opnemen op de reguliere arbeidsmarkt op voorwaarde dat er één of meerdere aanpassings- en/of begeleidingsacties gebeuren. De adviserend arts verwijst je door naar de TNW-coördinator voor een eerste contactmoment.
  2. Jouw gezondheidstoestand laat het niet toe om het werk te hervatten op dit moment. De adviserend arts verwijst je niet door naar de TNW-coördinator voor een eerste contactmoment.

  Goed om te weten
  De adviserend arts zal later een nieuwe inschatting maken van jouw ‘restcapaciteiten’. Als hij oordeelt dat jij het werk kan hervatten bij je werkgever (als je verbonden bent door een arbeidsovereenkomst) of dat je een beroep kan opnemen op de reguliere arbeidsmarkt, dan zal hij je doorverwijzen naar de TNW-coördinator voor een eerste contactmoment.

  STAP 4: De TNW-coördinator organiseert een eerste contactmoment binnen één maand na de doorverwijzing.

  • Hij legt je uit hoe hij jou zal begeleiden en hoe hij jouw traject zal opvolgen.
  • Hij bepaalt samen met jou de eerste stap van het traject.

  Ben je verbonden door een arbeidsovereenkomst?
  Voordat je het werk hervat of het re-integratietraject bij je werkgever opstart, plan je samen met de TNW-coördinator een bezoek aan de preventieadviseur-arbeidsarts.

 • Hoe verloopt het TNW-traject op eigen initiatief?

  Als het traject wordt opgestart door op jouw eigen initiatief, dan doorloop je het volgende stappenplan:

  STAP 1: Je neemt zelf contact op met de TNW-coördinator van je ziekenfonds tijdens je periode van arbeidsongeschiktheid. 

  STAP 2: Je ontvangt zo nodig een vragenlijst die je binnen twee weken ingevuld terugbezorgt aan de adviserend arts. De Terug-Naar-Werk-coördinator kan je ondersteunen bij het invullen van deze vragenlijst.

  STAP 3: Binnen één maand na ontvangst van de ingevulde vragenlijst organiseert de TNW-coördinator een eerste contactmoment.

  • Hij legt je uit hoe hij jou zal begeleiden en hoe hij jouw traject zal opvolgen.
  • Hij bepaalt samen met jou de eerste stap van het traject.

  Ben je verbonden door een arbeidsovereenkomst?
  Voordat je het werk hervat of het re-integratietraject bij je werkgever opstart, plan je samen met de TNW-coördinator een bezoek aan de preventieadviseur-arbeidsarts.

  Ben je niet verbonden door een arbeidsovereenkomst of ben je niet doorverwezen naar de preventieadviseur-arbeidsarts na het eerste contactmoment?
  De TNW-coördinator vraagt de toestemming aan de adviserend arts om een TNW-traject onder zijn coördinatie op te starten.

Opgelet

Hoewel de uiteindelijke deelname aan een TNW-traject gebeurt op vrijwillige basis, kunnen ongewettigde afwezigheden bij de TNW-coördinator leiden tot sancties wat betreft je uitkeringen.

Lees onze Terug Naar Werk-brochure

Krijg een beknopte samenvatting over het Terug Naar Werk-Traject.

Man toont een map aan een andere man

Contact

Neem contact op met de TNW-coördinator van jouw ziekenfonds.