Verkiezingen voor de algemene vergadering van de Liberale Mutualiteit MUTPLUS.be

Kiezer deponeert brief in verkiezingsbus

Verkiezingen voor de algemene vergadering van de Liberale Mutualiteit MUTPLUS.

Wij delen u hierna de lijst mee van de geldig ontvangen kandidaturen, met het oog op de verkiezing van de vertegenwoordigers van de leden voor de algemene vergadering van de Liberale Mutualiteit MUTPLUS.be.

De namen van de kandidaten zijn alfabetisch gerangschikt.

Kiezer deponeert brief in verkiezingsbus

​​​​​De namen van de kandidaten zijn alfabetisch gerangschikt.

Kiesomschrijving : Provincie Vlaams-Brabant – Provincie Limburg

Aantal te begeven mandaten : 31

Aantal ingediende kandidaturen : 31

AYRIANOFF André

BETRAINS Roland

BLIJWEERT Jurgen

BONAVENTURE François

BOUX Pascale

CHARLIER Jean

COEKAERTS Inge

COLLIN Luc

COURTOY Andrée

DE HERTOCH Ingrid

DE KNOP Irina

DELVAUX Bram

DEWAELHEYNS Marc

LECOCK Luc

LOCHIE Jules

MEEUS Gilbert

NILENS Danny

PEETERMANS Judith

RONSMANS Yves

SCHOLLAERT Betty

SCHOLLAERT Willy

SEGERS Willy

STRUYVEN Roland

TUERLINX Delphine

VAEYENS Eric

VAN DEN BRANDE Paul

VANDERMEULEN Paul

VANGOIDSENHOVEN Mia

VERBOVEN Nadine

VEREECKE Paul

VERVOORT Harry

Kiesomschrijving : Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Aantal te begeven mandaten : 20

Aantal ingediende kandidaturen : 16

ASSCHERICKX Anne-Marie

BERTOUILLE Camille

DAEMS Magali

DE BOEVER Erik

DE MEULENAERE Claudine

DENOO Koen

HABOUSHA Stéphane

HENDRICKX Fernand

LECLERCQ Brigitte

NEYTS Freddy

SOARE George

TURPIN Josée

VANDER STRAETEN Christiane

VECHE Jean-Louis

VINOIS Bernard

VOSTERS Olivier

Kiesomschrijving : Provincie Henegouwen – Provincie Namen – Provincie Luxemburg

Aantal te begeven mandaten : 15

Aantal ingediende kandidaturen : 15

BALLANT Jean-Pierre

BERTOUILLE Chantal

BLIN Daniel

BOITE Armand

BOVY Michel

CHARMANT Catherine

DEBAUCHE Joan

DEPLUS Yves

HUART Claudy

MATHIEU Luc

PETTIAUX José

PLACE Liliane

SOENENS Adélaide

TROMONT Pierre

URBAIN Michel

Kiesomschrijving : Provincie Waals-Brabant – Provincie Luik

Aantal te begeven mandaten : 9

Aantal ingediende kandidaturen : 8

BLAVIER Thierry

HENRY Denis

HENRY Eric

LAMON Danièle

MARTIN Robert

PAEPS Louis

PAEPS Vincent

VAN BOGAERT Francis

Kiesomschrijving : Provincie Oost-Vlaanderen – Provincie West-Vlaanderen – Provincie Antwerpen

Aantal te begeven mandaten : 3

Aantal ingediende kandidaturen : 3

COPPENS René

VAN DROOGENBROECK Tom

VAN IMSCHOOT Michaël

Het artikel 12.2 van het K.B. van 7 maart 1991 bepaalt dat wanneer het aantal kandidaten gelijk is of kleiner dan het aantal toe te kennen mandaten, deze kandidaten automatisch verkozen worden. Vermits er in elke kiesomschrijving minder of een gelijk aantal kandidaturen ingediend werden dan het aantal te begeven mandaten, dienen er in geen enkele kiesomschrijving verkiezingen te worden georganiseerd.

Totaal te begeven mandaten : 78

Totaal ingediende kandidaturen : 73