Je tekent een arbeidsovereenkomst met je werkgever. Wat staat erin? Welke soorten contracten bestaan er? Wat met je opzegtermijn als je je overeenkomst stopzet?
 • Inhoud arbeidsovereenkomst

  In de arbeidsovereenkomst staat steeds je brutoloon vermeld. Van je brutoloon wordt afgehouden:

  • RSZ-bijdrage aan de sociale zekerheid (ziekteverzekering, kinderbijslag, pensioen)
  • bedrijfsvoorheffing (voorschot op je belastingen)

  Het bedrag dat je uiteindelijk ontvangt van je werkgever is je nettoloon.

 • Soorten arbeidsovereenkomsten

  • arbeidsovereenkomst van bepaalde duur: je overeenkomst met je werkgever loopt automatisch af op een bepaald tijdstip
  • arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur: je overeenkomst loopt niet automatisch af. Zowel jij als je werkgever kunnen de overeenkomst opzeggen
  • vervangingsovereenkomst: je vervangt een werknemer die niet kan werken om een specifieke reden, zoals ziekte, ouderschapsverlof of tijdskrediet
  • interimcontract: je tekent de overeenkomst met een uitzendbureau. Het uitzendbureau is je werkgever en betaalt je loon uit. Een interimcontract is steeds van bepaalde duur.

  Meer info: www.werk.belgie.be

 • Ontslag

  Zowel jij als je werkgever kunnen de overeenkomst opzeggen. Hiervoor bestaan een aantal wettelijke voorwaarden:

  • Je verstuurt je opzegging met aangetekende brief of bij gerechtsdeurwaarderexploot. 
  • Je kan je schriftelijke opzegging ook persoonlijk overhandigen aan je werkgever. Je maakt de brief op in tweevoud en je werkgever tekent de kopie voor ontvangst.
  • De melding van opzegging moet altijd het begin en de duur van de opzegging vermelden.

  Meer info: www.belgium.be 

 • Hoelang bedraagt de opzegtermijn?

  Neem je ontslag of ben je ontslagen door je werkgever? De opzegtermijn wordt berekend op basis van de aanvangsdatum van je arbeidsovereenkomst. Indien je na 1 januari 2014 bent gestart, gelden de nieuwe opzeggingstermijnen. Indien je voor 1 januari 2014 bent gestart, geldt een bijzondere overgangsregeling.

  ! Werk je als student of als interim, dan moet je een proefperiode van 3 dagen doorlopen.

  Meer info: www.rva.be

 • Bescherming tegen ontslag

  In bepaalde gevallen geniet je als werknemer bescherming tegen ontslag:

  • Je bent zwanger en je hebt je werkgever hiervan op de hoogte gebracht. 
  • Als je verlof neemt voor de geboorte van je kind, mag je niet worden ontslagen, behalve om redenen die vreemd zijn aan dit verlof.
  • Als je adoptieverlof neemt, mag je niet worden ontslagen, behalve om redenen die vreemd zijn aan dit verlof.
  • Als je het moederschapsverlof overneemt in geval van overlijden of bij hospitalisatie van de moeder, mag je niet worden ontslagen, behalve om redenen die vreemd zijn aan dit verlof.
  • Je neemt tijdskrediet

  Lees meer: www.werk.belgie.be