Veelgestelde vragen - Zwangerschap

Beer op zwangere buik

Veelgestelde vragen

Heb je nog vragen over je uitkering of verlof voor of na de geboorte? Mogelijk vind je reeds een antwoord in deze vaak gestelde vragen.
 • Kan ik de dagen van arbeidsongeschiktheid tijdens mijn prenataal verlof overdragen naar postnataal verlof?

  Je ben werknemer:
  Je kan de dagen van arbeidsongeschiktheid tijdens je facultatief prenataal verlof (5 weken of 7 weken bij een meerling) overdragen naar je postnataal verlof in de volgende situaties:    

  • je bent arbeidsongeschikt;
  • je bent preventief van de werkvloer verwijderd; 
  • bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht; 
  • bij tijdelijke werkloosheid door werkgebrek op grond van economische oorzaken voor bedienden.

  Opmerkingen:

  • De nieuwe regels die met terugwerkende kracht in werking zijn getreden op 01/03/2020 zijn enkel van toepassing indien er nog geen werkhervatting of hervatting van de werkloosheid is. Indien hiervan al sprake is, zal de periode van moederschapsrust niet meer aangepast kunnen worden.
  • De nieuwe regels zijn niet van toepassing voor de zelfstandigen en werkzoekenden.
 • Wat als ik vroeger beval dan verwacht?

  Je bent werknemer:
  Beval je voor het begin van je moederschapsrust, dan verlies je de verplichte week prenataal verlof. De overige 5 weken prenataal verlof (7 weken bij een meerling) kun je na de bevalling opnemen. 

  Je bent zelfstandige: 
  Beval je voor het begin van je zwangerschapsverlof, dan verlies je de verplichte week prenataal verlof. De overige 2 weken prenataal verlof kun je na de bevalling opnemen.

 • Wat als ik later beval?

  Je bent werknemer: 
  Heb je al 6 weken prenataal verlof genomen en komt je bevalling later dan verwacht? Dan wordt het postnataal verlof verlengd met die extra dagen (tot aan de bevalling). Na de bevalling heb je hoe dan ook recht op 9 weken postnataal verlof met moederschapsuitkering.

  Je bent zelfstandige: 
  Heb je al 3 weken prenataal verlof genomen en komt je bevalling later dan verwacht? Dan wordt het postnataal verlof verlengd met die extra dagen (tot aan de bevalling). Na de bevalling heb je hoe dan ook recht op 5 weken postnataal verlof. 

 • Wat als mijn baby langer in het ziekenhuis moet blijven?

  Als je baby meer dan 7 dagen na de geboorte in het ziekenhuis moet blijven, kan de moederschapsrust verlengd worden met het aantal extra opnamedagen van de baby. Je moederschapsrust kan verlengd worden tot maximaal 24 weken.

  Voorbeeld: Je baby blijft 21 dagen in het ziekenhuis na de bevalling. Dan kan je moederschapsrust verlengd worden met 14 dagen (21 – 7 = 14).

  Je bent werknemer:
  Bezorg je werkgever een medisch attest met het aantal dagen dat je kindje in het ziekenhuis is moeten blijven na de eerste 7 dagen vanaf de geboorte. Je bent beschermd tegen ontslag tot 1 maand nadat je je moederschapsrust hebt opgenomen.

  Je bent zelfstandige:
  Voor de uitbetaling van je uitkering tellen enkel de volledige weken dat je kindje in het ziekenhuis verbleef mee.

 • Wat als ik in het ziekenhuis word opgenomen of bij overlijden?

  • Moet je meer dan 7 dagen in het ziekenhuis blijven, dan kan de vader de rest van de moederschapsrust opnemen als vaderschapsverlof:
   • Dit is mogelijk vanaf de 8ste dag vanaf de geboorte en totdat de moeder het ziekenhuis verlaat of totdat de moederschapsrust afgelopen is. 
   • Voorwaarde is dat de baby het ziekenhuis al verlaten heeft. 
   • De vader brengt zijn werkgever op de hoogte vóór de start van het vaderschapsverlof.
  • Bij overlijden van de moeder kan de vader de rest van de moederschapsrust opnemen als vaderschapsverlof
   • Hij kan enkel het aantal dagen opnemen die de moeder nog niet had opgenomen:
   • De vader brengt zijn werkgever op de hoogte binnen de zeven dagen na het overlijden van de moeder, met vermelding van de begindatum en de vermoedelijke duur van de afwezigheid.
  • Ook de meeouder (de partner van hetzelfde geslacht) of de samenwonende partner kan dit verlof opnemen.
 • Krijg ik meer pleegouderverlof als ik een of meerdere kindjes met een handicap onthaal?

  Als je een minderjarig kind in je gezin onthaalt en de zorg ervoor opneemt (langdurige pleegzorg), dan heb je recht op 6 weken pleegouderverlof:

  • Onthaal je gelijktijdig meerdere kinderen in je gezin, dan heb je recht op 2 extra weken pleegouderverlof
  • Als het kind een handicap van 66% heeft, dan verdubbelt de periode voor pleegouderverlof.
  • Bij gelijktijdig onthaal van meerdere minderjarige kinderen waarvan één of meerdere een handicap van 66% hebben, worden die twee extra weken niet verdubbeld.