Ongeval op het werk

Man heeft ongeval in magazijn op werk
Een arbeidsongeval is een ongeval dat zich voordoet tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst of op de weg van of naar het werk.
 • Voorwaarden

  Een arbeidsongeval voldoet aan vijf voorwaarden:

  1. Het gaat om een plotselinge gebeurtenis
  2. Je hebt een letsel opgelopen
  3. De plotselinge gebeurtenis heeft het letsel veroorzaakt
  4. Het ongeval is gebeurd tijdens de uitvoering van je arbeidsovereenkomst
  5. Er is een verband tussen het ongeval en het werk

  ! Opgelet

  Ben je werknemer? Dan ben je verzekerd tegen arbeidsongevallen en ongevallen op de weg van en naar het werk.
  Ben je zelfstandige? Dan ben je niet verzekerd tegen arbeidsongevallen. Je moet een beroep doen op de ziekte- en invaliditeitsuitkering voor zelfstandigen.
   

 • Wat te doen?

  Je hebt een ongeval met verwondingen gehad:

  • STAP 1: Meld het ongeval aan je werkgever. Je werkgever meldt het ongeval aan de verzekeraar
  • STAP 2: Geef het ongeval aan bij je ziekenfonds. Je ziekenfonds ontvangt de aangifte van de verzekeraar, maar zal je voor de zekerheid vragen een ongevalsaangifte in te vullen.
  • STAP 3: Kan je niet gaan werken na een ongeval, geef je arbeidsongeschiktheid tijdig aan bij je ziekenfonds en vraag een uitkering aan.
  • STAP 4: Bezorg je medische certificaten aan de adviserend arts. 
    
 • Bewijsmateriaal

  Bij de aangifte van een arbeidsongeval moet je het bewijs kunnen leveren van:

  • een letsel
  • een plotselinge gebeurtenis die zich heeft voorgedaan tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst
  • een ongeval op weg van en naar het werk, op voorwaarde dat je de kortste weg hebt genomen om naar het werk of naar huis te gaan. De rechtsspraak aanvaardt in bepaalde gevallen een omweg (bv. de kinderen brengen naar of afhalen van het kinderdagverblijf).

  ! Hou bewijsstukken goed bij: schadebewijs, bedragen die je betaald hebt, brieven, afrekeningen van de tegenpartij… Geef de namen op van rechtstreekse getuigen (mensen die het ongeval hebben zien gebeuren) en onrechtstreekse getuigen (mensen met wie je hebt gesproken over het ongeval).
   

 • Verzekeraar

  De verzekeringsmaatschappij kan op verschillende manieren reageren:

  • Het ongeval wordt erkend als arbeidsongeval
   De verzekeringsmaatschappij van je werkgever zal je medische kosten en eventueel loonverlies vergoeden.
  • Er is twijfel: het ongeval wordt verder onderzocht
   Bij twijfel stelt de verzekeringsmaatschappij een onderzoek in:
  • Het ongeval wordt erkend als arbeidsongeval
   De verzekeringsmaatschappij betaalt je terug:
   • alle medische kosten 
   • eventueel loonverlies of het verschil tussen de vergoeding voor arbeidsongevallen en je uitkering voor arbeidsongeschiktheid.
  • Het ongeval wordt niet erkend als arbeidsongeval
   De verzekeringsmaatschappij erkent het ongeval niet als arbeidsongeval:
   • De verzekeraar brengt je ziekenfonds en het Federaal agentschap voor beroepsrisico's op de hoogte binnen de dertig dagen.
   • LM betaalt je medische kosten terug volgens de gebruikelijke terugbetalingstarieven en gaat na of je recht hebt op een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid.
   • Het Federaal Agentschap voor beroepsrisico's kan eventueel een onderzoek instellen naar de oorzaak en de omstandigheden van het ongeval.