Veelgestelde vragen - Zorgkas

Veelgestelde vragen

  • Dat kan vrij eenvoudig en zonder bijkomende kosten. Het volstaat om voor 5 december een ingevuld en ondertekend mutatieformulier te bezorgen aan je LM-ziekenfonds. Je sluit dan aan bij LM-Zorgkas op 1 januari van het volgende jaar. 

    Let wel: Je kan enkel aansluiten bij de Zorgkas van LM als je ook lid bent van LM.

  • Personen die aangesloten zijn bij een socialezekerheidsstelsel van een ander land of van een internationale instelling, mogen niet aansluiten bij een Belgische zorgkas.

  • Neem contact op met het OCMW. Het OCMW is echter niet verplicht om op je verzoek in te gaan.

  • Als je in een collectieve schuldenregeling of een persoonlijk faillissement zit, hoef je de zorgpremie niet te betalen zolang deze regeling loopt. Bezorg LM-Zorgkas een kopie van het vonnis.

  • Om recht te hebben om een verhoogde tegemoetkoming moet je voldoen aan een aantal voorwaarden.