Verhoogde tegemoetkoming

oud koppel met flesje met pillen
Heb je een laag inkomen? Ga na of je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming. Je betaalt dan minder voor je gezondheidszorg en je krijgt een aantal financiële voordelen.
 • Wie heeft recht op een verhoogde tegemoetkoming?

  1. Je hebt automatisch recht op de verhoogde tegemoetkoming in de volgende situaties:
   • je ontvangt meer dan 3 maanden ononderbroken een leefloon of gelijkgestelde steun van het OCMW 
   • je ontvangt de inkomensgarantie voor ouderen (IGO)
   • je ontvangt een tegemoetkoming voor personen met een handicap, toegekend door de Federale overheidsdienst sociale zekerheid 
   • je ontvangt een toeslag voor een kind met een handicap van minstens 66% of 4 punten in de eerste pijler van de medisch-sociale schaal
   • je bent in het ziekenfonds ingeschreven als niet-begeleide minderjarige vreemdeling  
   • je bent in het ziekenfonds ingeschreven als wees
  2. Je dient een aanvraag voor verhoogde tegemoetkoming in op basis van een inkomensonderzoek
   • Je gezinsinkomen van het voorgaande kalenderjaar is lager dan het jaarlijkse grensbedrag. Kinderen van gescheiden ouders kunnen worden meegerekend bij het berekenen van het huishoudinkomensplafond van elk van de twee ouders.
   • Je behoort tot een kwetsbare groep: 
    • weduwnaar/weduwe, invalide, gepensioneerde, wees
    • erkend als persoon met een handicap
    • al minstens 3 maanden volledig werkloos of arbeidsongeschikt
    • eenoudergezin
  3. Je ziekenfonds heeft vastgesteld dat je huishouden mogelijk recht heeft op verhoogde tussenkomst op basis van een index van lage inkomens (proactieve stroom).

   

 • Andere voordelen*

   

  *Bepaalde voordelen zijn niet voor iedereen van toepassing. Consulteer telkens de authentieke website om te weten of je recht hebt op een bepaald voordeel.

 • Hoe aanvragen?

  Als je de verhoogde tegemoetkoming niet automatisch ontvangt, neem dan contact op met je LM-kantoor:

  • Je vult een aanvraagformulier (verklaring op eer) in 
  • Je legt je inkomensbewijzen voor
  • Als je aanvraag is goedgekeurd ontvang je blauwe kleefzegels met een aangepaste code
    

Einde van het sociaal tarief voor energie

De overheid besliste om het tijdelijk recht voor het sociaal tarief voor energie voor personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming niet langer te verlengen. Vanaf 1 juli 2023 moeten personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming dus overstappen naar een commercieel tarief.

De energieleverancier past in dit geval het tarief toe dat op dat ogenblik het goedkoopste is. Hij is verplicht de energieklanten te informeren over de stopzetting van het sociaal tarief en een nieuw tarief voor te stellen. De energieklant kan:

Geld met een energieregelaar bij
 • Wat is het sociaal tarief voor energie?

  Het sociaal tarief is een maatregel om personen of gezinnen die behoren tot bepaalde categorieën van rechthebbenden te helpen om hun energiefactuur te betalen. Het sociaal tarief geldt enkel voor het domicilieadres.

  Het sociaal tarief is een gunstig tarief voor elektriciteit, aardgas of warmte. Het is identiek in heel België, ongeacht de energieleverancier of de netbeheerder.

De tarieven van de energieleveranciers vind je op hun websites. Je kan die tarieven vergelijken met de simulatoren van de regionale energieregulatoren. Meer info daarover vind je op deze website: vergelijken van energieleveranciers.

Als de energieprijzen in de winter opnieuw sterk stijgen, zal de regering evalueren of het zinvol is om het sociaal tarief of een andere beschermingsmaatregel opnieuw in te voeren.