Verhoogde tegemoetkoming

oud koppel met flesje met pillen
Heb je een laag inkomen? Ga na of je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming. Je betaalt dan minder voor je gezondheidszorg en je krijgt een aantal financiële voordelen.
  1. Je hebt automatisch recht op de verhoogde tegemoetkoming in de volgende situaties:
   • je ontvangt meer dan 3 maanden ononderbroken een leefloon of gelijkgestelde steun van het OCMW 
   • je ontvangt de inkomensgarantie voor ouderen (IGO)
   • je ontvangt een tegemoetkoming voor personen met een handicap, toegekend door de Federale overheidsdienst sociale zekerheid 
   • je ontvangt een toeslag voor een kind met een handicap van minstens 66% of 4 punten in de eerste pijler van de medisch-sociale schaal
   • je bent in het ziekenfonds ingeschreven als niet-begeleide minderjarige vreemdeling  
   • je bent in het ziekenfonds ingeschreven als wees
  2. Je dient een aanvraag voor verhoogde tegemoetkoming in op basis van een inkomensonderzoek
   • Je gezinsinkomen van het voorgaande kalenderjaar is lager dan het jaarlijkse grensbedrag
   • Je behoort tot een kwetsbare groep:
    • weduwnaar/weduwe, invalide, gepensioneerde, wees
    • erkend als persoon met een handicap
    • al minstens 3 maanden volledig werkloos of arbeidsongeschikt
    • eenoudergezin
      
 • Als je de verhoogde tegemoetkoming niet automatisch ontvangt, neem dan contact op met je LM-kantoor:

  • Je vult een aanvraagformulier (verklaring op eer) in 
  • Je legt je inkomensbewijzen voor
  • Als je aanvraag is goedgekeurd ontvang je blauwe kleefzegels met een aangepaste code