Maximumfactuur (MAF)

Als je naar de dokter gaat of geneesmiddelen koopt, dan betaalt je ziekenfonds altijd een groot deel van de kosten terug. Het deel van de rekening dat je zelf moet betalen, noemen we het persoonlijk aandeel of remgeld.

Zodra je een maximumbedrag aan remgeld per jaar hebt betaald, heb je de maximumfactuur bereikt. Vanaf dan betaalt je ziekenfonds bepaalde medische kosten volledig terug. 
 

  oude man puzzel
  • Wat is de maximumfactuur of MAF?

   De maximumfactuur (MAF) is een beschermingsmaatregel die de uitgaven voor geneeskundige verzorging van jouw gezin, ouderen, gepensioneerden en chronisch zieken binnen de perken houdt.

   Een groot deel van de medische kosten betaalt het ziekenfonds terug. Toch is er meestal een deel dat je zelf moet betalen: het remgeld. Als in de loop van het jaar de remgelden een maximumbedrag bereiken, dan betaalt jouw ziekenfonds de remgelden die daar later nog bijkomen volledig terug.

  • Welke medische kosten komen in aanmerking voor de MAF?

   Niet alle remgelden van medische kosten komen in aanmerking voor de MAF. Komen wel in aanmerking:

   • persoonlijk aandeel bij raadpleging van dokters, kinesitherapeuten, verpleegkundigen en andere zorgverleners
   • persoonlijk aandeel voor terugbetaalde geneesmiddelen en de magistrale bereidingen
   • persoonlijk aandeel voor technische prestaties (bv. operaties, röntgenfoto’s, labonderzoeken, technische testen)
   • persoonlijk aandeel in de ligdagprijs bij opname in het ziekenhuis of in een psychiatrisch ziekenhuis (tot 365 dagen)
   • forfaitair persoonlijk aandeel voor geneesmiddelen tijdens hospitalisatie
   • vloeibare voeding via sonde of stoma voor jongeren < 19 jaar
   • endoscopisch en viscerosynthesemateriaal
   • afleveringsmarge voor implantaten
  • Hoe en wanneer ontvang je de tussenkomst van de MAF?

   Je ziekenfonds houdt de teller van jouw medische kosten bij. Als jouw remgelden het maximumbedrag van dat jaar overschrijden, dan betaalt het ziekenfonds ze automatisch maandelijks terug. Je hoeft hiervoor dus zelf niets te doen.

   Zodra het plafondbedrag bereikt is, hoef je geen remgeld meer te betalen voor:

   • terugbetaalde geneesmiddelen en magistrale bereidingen bij de apotheker
   • ziekenhuisfactuur: bij overschrijding van het plafondbedrag zal het ziekenhuis de remgelden die meegerekend worden voor de teller van de MAF rechtstreeks verrekenen met het ziekenfonds
    Opgelet: supplementen vallen niet onder de teller van de maximumfactuur en blijven dus ten laste van de patiënt
  • Welke types MAF bestaan er?

   Sociale MAF
   Bepaalde sociale categorieën komen  in aanmerking voor de sociale MAF, bijvoorbeeld als je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming. Het plafondbedrag ligt vast.

   Inkomens-MAF
   Iedereen komt in aanmerking voor de inkomens-MAF. Het plafondbedrag hangt af van het netto belastbaar gezinsinkomen van je gezin.

   MAF voor kinderen < 19 jaar
   Dit type MAF is een extra bescherming voor kinderen jonger dan 19 jaar.

   MAF chronisch zieken
   Bij dit type MAF wordt er een verlaging van 108,24 euro (geïndexeerd 2021) op het grensbedrag toegepast indien je voldoet aan bepaalde voorwaarden. 

    

  • Hoe kent je ziekenfonds de MAF toe?

   Het ziekenfonds onderzoekt of je in aanmerking komt voor de maximumfactuur op basis van:

   • de samenstelling van jouw gezin op 1 januari van het betrokken jaar: alle personen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn, vormen een gezin in de berekening van de maximumfactuur
   • het netto belastbaar inkomen van jou en van je gezin van 2 jaar geleden
   • het bestaan van een sociale categorie binnen het gezin: hieronder vallen zo goed als alle rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming
   • chronische uitgaven voor je geneeskundige verzorging