Derdebetalersregeling

Normaal gezien betaal je bij een doktersbezoek eerst zelf de kosten voor de raadpleging zelf en krijg je achteraf een terugbetaling door je ziekenfonds. Met de derdebetalersregeling betaalt je enkel je  persoonlijk aandeel of remgeld. De rest betaalt het ziekenfonds rechtstreeks aan je zorgverlener. 

dakloze man

Wanneer heb je recht op de derdebetalersregeling?

  • Voor iedereen

    • ziekenhuisfactuur 
    • apotheek (in de meeste gevallen)
  • Voor bepaalde categorieën van rechthebbenden