Zwanger op het werk

Moederschapsbescherming

Vanaf het moment dat je werkgever op de hoogte is van je zwangerschap geniet je wettelijke bescherming.

 

Vader geeft kus op zwangere buik

Breng je werkgever op de hoogte

Breng je werkgever zo snel mogelijk op de hoogte met een medisch attest met de vermoedelijke bevallingsdatum. Vanaf dan gelden er voor jou beschermingsmaatregelen op het werk.
 • Beschermingsmaatregelen

  De wet voorziet in een aantal beschermingsmaatregelen opdat jij en je baby geen gezondheidsrisico’s lopen:

  • je mag niet in een ongezonde werkomgeving werken: blootstelling aan lawaai, hoge temperaturen, scheikundige stoffen, mechanische trillingen, gevaar voor besmetting...
  • je mag bepaalde werkzaamheden niet meer uitvoeren: geen zware lasten dragen...
  • tijdens je zwangerschap en tijdens de periode dat je borstvoeding geeft, mag je niet meer uren presteren dan vermeld op je arbeidscontract. 
  • de werkgever kan je niet verplichten nachtarbeid te verrichten gedurende een periode van acht weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum 
 • Bescherming tegen ontslag

  De wet beschermt je tegen ontslag vanaf het moment dat je werkgever op de hoogte is van de zwangerschap tot één maand na het einde van de moederschapsrust, met inbegrip van de verlengingen. Tijdens deze periode mag je werkgever geen einde maken aan je arbeidsovereenkomst, tenzij om ernstige redenen of redenen die geen verband houden met je zwangerschap (bv. diefstal, economische redenen…)

 • Werkverwijdering

  Als je werk gezondheidsrisico’s inhoudt, moet je werkgever je arbeidsomstandigheden aanpassen of jou een aangepaste functie voorstellen. Als dat niet mogelijk is, kan de preventieadviseur of arbeidsarts beslissen dat je tijdelijk, gedeeltelijk of volledig moet stoppen met werken. Dat noemt men het profylactisch verlof: preventief verlof ter voorkoming van ziektes of gezondheidsrisico's.

  • Je ontvangt een uitkering van je ziekenfonds. 
  • De aanvraag en uitkering verschillen bij een gedeeltelijke of een volledige werkverwijdering. 

  Neem contact op met je LM-kantoor.

 • Afwezigheid voor zwangerschapsonderzoek

  Je mag tijdens de werkuren afwezig zijn voor een zwangerschapsonderzoek als dat niet buiten de werkuren kan plaatsvinden:

  • verwittig je werkgever vooraf.
  • bezorg je werkgever een medisch attest.
 • Wat als je ziek wordt tijdens je zwangerschap?

  Breng je LM-kantoor en je werkgever op de hoogte.

 • TIP: Reis met de trein in eerste klas

  Tijdens de laatste 4 maanden van je zwangerschap mag je in eerste klas reizen met een vervoerbewijs tweede klas zonder hiervoor bij te betalen. Bij controle moet je wel een medisch attest voorleggen, waarop de vermoedelijke bevallingsdatum vermeld staat.