Coronacrisis: wat met de dekking van Mutas in vakantiebestemmingen?

De COVID-19 houdt ons al maanden in haar greep, ook in grote delen van Europa en erbuiten. Om deze pandemie onder controle te krijgen beslisten heel wat landen om reizen naar het buitenland te verbieden of af te raden. Maar welke gevolgen heeft dat voor de dekking van Mutas in geval van ongeval of ziekte?

De mutualiteiten en Mutas zitten op één lijn met de overheid en de wetenschap en willen de  gezondheidsrisico's voor hun leden zoveel als mogelijk  beperken. En reizen naar het buitenland, in het bijzonder naar regio's die rood ingekleurd zijn, kunnen het risico op besmetting met corona aanzienlijk verhogen. We rekenen op de verantwoordelijkheid van onze leden om veilig te reizen en om alle coronamaatregelen te blijven respecteren op vakantie in het buitenland.

Daarom gelden deze beslissingen: wanneer reizen niet verboden is, bijvoorbeeld bij een ontrading, kun je rekenen op de dekking van Mutas. Wanneer reizen - zoals niet-essentiële reizen naar bepaalde landen - verboden zijn, is er geen medische bijstand van Mutas.

Heb je vragen of zijn bepaalde zaken niet duidelijk? Neem dan contact op met je ziekenfonds. Zowel Mutas als je mutualiteit zijn er om je bijkomende informatie te geven en om je bij te te staan waar en wanneer nodig.

​De reisbijstand van Mutas werkt op basis van de aanvullende verzekering bij een ziekenfonds. In navolging van de sterk evoluerende context en het sneltempo waarmee het reisadvies van Buitenlandse Zaken voor zones/landen in deze COVID-19 tijden veranderen hebben de Christelijke Ziekenfondsen, de Socialistische Ziekenfondsen, de Liberale Ziekenfondsen, de Neutrale Ziekenfondsen en RailCare beslist om hun standpunt rond de tussenkomst van Mutas gezamenlijk bij te sturen. Dit met als doel de regelgeving te laten sporen met de billijkheid, de klantvriendelijkheid en op die manier meer rechtszekerheid te bieden aan hun leden.​​