Europa mag gezondheid, milieu en klimaat niet aan de kant schuiven

Meer over

De Belgische ziekenfondsen trekken aan de alarmbel. Europa blijkt gezondheid, milieu en klimaat niet als prioritaire domeinen te zien voor het komende legislatuur, terwijl dit net thema’s zijn die de burgers wél als relevant beschouwen.

Gezondheid, milieu en klimaat aan de kant schuiven is onverantwoord, Europa toonde de afgelopen jaren net dat meer Europese samenwerking in deze domeinen essentieel is.

Op 9 juni 2024 trekken we naar de stembus. In dit druk verkiezingsjaar blijven de Europese verkiezingen een beetje onder de radar. Dat is onterecht, daar de impact van het Europees beleid en de Europese regelgeving enorm is voor de lidstaten en haar burgers. Goed om daarbij stil te staan naar aanleiding van de Europadag op 9 mei. Nu meer dan ooit.

Uit een gelekte versie van het voorstel van Strategische Agenda 2024 – 2029 blijkt dat voor de lidstaten gezondheid, milieu en klimaat niet tot de prioritaire domeinen behoren in de volgende EU-beleidscyclus 2024-2029. De woorden “gezondheid”, “milieu” en “klimaat” komen zelfs niet voor in de tekst. Uit een recente Eurobarometer van het Europees Parlement  blijkt dat burgers thema’s als de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting, volksgezondheid en de strijd tegen klimaatverandering bij de 5 belangrijkste prioriteiten van de EU plaatsen.

"Als ziekenfonds moeten we de gezondheid van onze leden beschermen..."

 • Ontbrekende prioriteiten

  “De Belgische ziekenfondsen zijn erg geschrokken van deze Europese voorstellen voor de komende jaren. Of vooral over wat er niet in stond. Gezondheid en een sociaal milieu- en klimaatbeleid moeten bovenaan de Europese agenda blijven tijdens de legislatuur 2024-2029. Doen we dat niet, zijn de gevolgen niet te overzien. Als ziekenfonds moeten we de gezondheid van onze leden beschermen,” benadruk Luc Van Gorp, voorzitter van het Nationaal Intermutualistisch College. Het recent rapport European Climate Risk Assessment is duidelijk: “Als er nu geen beslissende actie wordt ondernomen, kunnen de meeste geïdentificeerde klimaatrisico’s tegen het einde van deze eeuw een kritiek of catastrofaal niveau bereiken.” Dit zal een enorme impact hebben op de volksgezondheid, zeker voor de kwetsbare groepen. Maatregelen om een Rechtvaardige Transitie te realiseren zijn essentieel.

 • Memorandum

  Omdat Europa zo belangrijk is voor de volksgezondheid, de gezondheidszorgsystemen en het gezondheidsbeleid, publiceerden de Belgische ziekenfondsen het Memorandum “Streven naar een goede gezondheid en een toegankelijke gezondheidszorg” n.a.v. de Europese verkiezingen. Daarin worden 6 prioriteiten naar voren geschoven:

  • Preventie: werken aan de gezondheids-determinanten

  • Milieu en gezondheid: tijd voor een Green Deal 2

  • Een duurzaam, toegankelijk en betaalbaar geneesmiddelenbeleid door een ondersteunende Europese regelgeving

  • Naar een inclusief en duurzaam digitaal ecosysteem

  • Effectieve en bindende voorwaarden voor een kader voor de sociale economie. Verbintenis voor de erkenning van de ziekenfondsen in Europa en internationaal

  • Waardig leven, in goede gezondheid, overal en voor iedereen: voor internationale en mutualistische samenwerking

 • Meer info

  Contactpersonen ziekenfondsen

  • Christelijke Mutualiteiten: Jean-Pierre Descan, 0476/28.02.62
  • Solidaris: Alain Coheur, 0475/43.64.71 
  • Onafhankelijke Ziekenfondsen: Christian Horemans, 0473/88.17.49

   

  Het Nationaal Intermutualistisch College (NIC) is een mutualiteiten-associatie, samengesteld uit vertegenwoordigers van de 5 landsbonden van de ziekenfondsen (Christelijke Mutualiteiten, Socialistische Mutualiteiten, Onafhankelijke Ziekenfondsen, Liberale Mutualiteiten, Neutraal Ziekenfonds), van de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering en van de Kas voor Geneeskundige Verzorging van de NMBS. In zijn geheel vertegenwoordigt het NIC alle Belgische sociaal verzekerden, ofwel meer dan 11 miljoen mensen.