LM vraagt samen met 45 andere organisaties een verbod op pesticide glyfosaat

Meer over

Totaalverbod op pesticide glyfosaat

46 organisaties, waaronder alle ziekenfondsen en dus ook LM, UNICEF, milieu- en landbouworganisaties zoals Bond Beter Leefmilieu en BioForum, gezondheidsorganisaties zoals de Vlaamse Parkinsonliga en Kom op Tegen Kanker, vragen in een open brief om een totaalverbod op het gebruik van pesticide glyfosaat.

Voorgeschiedenis

In de jaren '70 bracht Monsanto Roundup uit. Dit gewasbeschermingsmiddel met actieve stof glyfosaat werd razend populair in de landbouwsector. Al snel bleek dat glyfosaat schadelijk is voor o.a. de biodiversiteit. Daarom is het gebruik van het pesticide al sinds 2018 verboden voor particulieren, maar nog niet voor professioneel gebruik.

Gezondheidsrisico's en -gevolgen

Het gezondheidsrisico doet zich niet enkel voor op basis van de gekende kankerverwekkende eigenschap van glyfosaat, maar ook in de interactie met andere stoffen in bepaalde pesticiden, zoals Roundup.

Via het Vlaamse biomonitoringsprogramma werd aangetoond dat glyfosaat bij 42% van de jongeren gedetecteerd wordt. Bovendien werd duidelijk dat bij wie binnen een straal van 2 kilometer van een landbouwzone woont, méér glyfosaat in het lichaam wordt teruggevonden.

De precieze draagwijdte van de gezondheidsrisico's van glyfosaat staat niet volledig vast. Er kan wel met zekerheid worden gesteld dat het gebruik ervan niet zonder gevaar is. Zo tonen een groeiend aantal studies aan dat personen die langdurig (beroepsmatig) worden blootgesteld aan hogere doses pesticiden gemiddeld meer risico lopen op het ontwikkelen van de ziekte van Parkinson. Vanuit gezondheidsstandpunt is het dus heel begrijpelijk dat landbouwers steeds vaker kiezen om het zonder glyfosaat te doen. 

Concrete vraag van de coalitie

“Wij vragen dat België later dit jaar op Europees niveau tegen de verlenging van de vergunning van glyfosaat stemt, en ook zelf haar verantwoordelijkheid neemt en de verkoop en het gebruik door professionele gebruikers verbiedt in eigen land", aldus de coalitie in de open brief.

De verschillende overheden moeten hun verantwoordelijkheid nemen en de blootstelling van burgers en het leefmilieu aan potentieel schadelijke stoffen voorkomen. Dit kan door het voorzorgsprincipe (= beter voorkomen dan genezen) centraal te stellen en het gebruik van glyfosaat in zijn geheel te verbieden. Want een glyfosaatvrije landbouw is mogelijk.

Lees de open brief: