Maatschappelijk werker LM sleutelfiguur bij waardig levenseinde

De Liberale Mutualiteit leidt al haar maatschappelijke werkers op om hun cliënten bij voorafgaande zorgplanning nauwgezetter te kunnen begeleiden. Daarvoor sloot LM een partnership met LEIF (Levens Einde Informatie Forum) af. "Onze maatschappelijk werkers begeleiden hun cliënten vaak vele jaren, kennen hun zorgnoden en willen hen nu ook op een ondersteunende manier begeleiden bij het afstemmen van hun (laatste) zorgwensen."

Oud koppel gelukkig in de natuur

De Liberale Mutualiteit is steeds voorvechter geweest van patiëntenrechten, ook wanneer het komt op de laatste wilsbeschikking. Want een patiënt moet steeds het recht op een waardig levenseinde behouden. 

Ook professor in de palliatieve geneeskunde aan de VUB Wim Distelmans pleit hiervoor: "Ik wil mijn patiënten meer macht over hun eigen leven geven. Ik pleit dan ook voor een waardig levenseinde." Dr. Distelmans stond mee aan de wieg van de euthanasiewet in België, is één van de bezielers van palliatieve zorg en richtte LEIF op. 

LEIF en LM slaan daarom de handen in elkaar. Samen willen ze patiënten informeren en ondersteunen bij hun zorgwensen m.b.t. een waardig levenseinde. "De maatschappelijk werkers van ons ziekenfonds hebben vanuit hun klantgerichte en persoonlijke dienstverlening vaak een jarenlange band met hun cliënten. Maatschappelijk werkers zijn facilitators voor de zorgverlening van hun cliënten. Alleen merkten we een leemte van kennis wat vragen over levenseinde betreft", geeft afgevaardigd bestuurder van LM Plus Johan Van Tittelboom aan. 

"Over het levenseinde hangt precies nog een zweem; een zeker taboe. Het bespreekbaar maken van palliatieve zorg en niet meer willen leven is nog steeds niet evident in de hulpverlening. We vinden het daarom als ziekenfonds belangrijk om onze cliënten correct te informeren over hun rechten m.b.t. voorafgaande zorgplanning", gaat Johan Van Tittelboom verder.  

Zeer concreet krijgen alle maatschappelijk werkers van het liberaal ziekenfonds een doorgedreven opleiding over voorafgaande zorgplanning en meer concreet over wilsverklaringen. Ze helpen cliënten bij het invullen van bijvoorbeeld een negatieve wilsverklaring, een wilsverklaring euthanasie of zelfs een wilsbeschikking teraardebestelling. Maar respect voor ieder zijn expertise blijft steeds voorop staan. Daarom zal een maatschappelijk werker van LM ook steeds doorverwijzen naar een regionaal LEIF-punt, LEIF-arts, LEIF-consulent of ULteam wanneer de vraag m.b.t. levenseinde te complex is (bv. bij een patiënt met een psychische of psychiatrische diagnose of bij polypathologie). 

"We willen onze maatschappelijk werkers multimethodisch trainen, waarbij het streven naar een waardig levenseinde als euthanasie bespreekbare onderwerpen moeten worden", geeft Philip Willems, algemeen directeur van LM Mutplus.be mee. "Door hen bij te scholen over o.a. de wettelijke criteria m.b.t. euthanasie zijn we overtuigd dat ze zich bekwamer zullen voelen en het gesprek minder uit de weg zullen gaan. We zijn er om de belangen van onze cliënten – de hulpvragers – te behartigen. Zij moeten ook op ons kunnen rekenen in een moeilijke situatie, wanneer het levenseinde misschien niet meer zo veraf is."