Proefproject sociaal tolken zorgt (hopelijk) voor toekomstige financiering ervan

Sinds de overheidsfinanciering voor telefoontolken in 2020 in Vlaanderen werd stopgezet, betalen zorgorganisaties of zorgverleners zelf de kosten van een sociaal tolk. In het kader van een proefproject, gefinancierd door het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, is assistentie van een sociaal tolk van 15 februari tot 15 mei 2023 gratis zolang de middelen dat toelaten.

Waarom is sociaal tolken in de zorg zo belangrijk?

Sommige gesprekken met een zorgverlener zijn complex, bijvoorbeeld bij de uitleg rond een moeilijk en technisch behandeltraject, het bespreken van een taboeonderwerp, de emotionele geladenheid van een bepaald gesprek,…. En als je jezelf laat bijstaan door een informele tolk (dit kan een vriend, familie, maar bijvoorbeeld ook een collega van de behandelende arts en dus onbekende zijn), staat die relatie een betrouwbare informatie-uitwisseling soms in de weg.

Zo’n informele tolk biedt geen garantie op een correcte vertaling of op privacy. Daarom is het juist zo belangrijk dat een onafhankelijke tolk (of sociaal tolk) wordt ingeschakeld, zodat kwaliteitsvolle en veilige zorg kan worden geboden aan iedereen.

Hoe gaat dat precies in z’n werk?

Enkel huisartsen en zorgverleners in ziekenhuizen, wijkgezondheidscentra, voorzieningen in de geestelijke gezondheidszorg, revalidatiecentra, medische centra, mutualiteiten, thuisverpleging, abortuscentra en organisaties met een terreinwerking kunnen deelnemen aan dit project en dus een sociaal tolk aanvragen. Je kan dus als patiënt niet zelf de aanvraag indienen, dit gebeurt steeds op initiatief van één van bovenstaande zorgverleners. Het maakt daarbij niet uit over welk ziektebeeld het gaat.

De uiteindelijke bedoeling is dat zorgverleners na elk gesprek waarvoor ze een sociaal tolk hebben ingeschakeld een korte vragenlijst invullen. Zo kan er in kaart gebracht worden hoe frequent dit gebeurt en kan er bijgevolg bekeken worden of dit project kan leiden tot herfinanciering van sociaal tolken in de toekomst.

Denk jij in aanmerking te komen voor een sociaal tolk? Informeer je bij je zorgverlener, hij of zij kan je verder helpen.

Initiatiefnemers

De indieners van dit proefproject zijn Christelijke Mutualiteit, Dokters van de Wereld, Domus Medica, Kom op tegen Kanker, LEVL, Liberale Mutualiteit, Medimmigrant, Onafhankelijke Ziekenfondsen, Solidaris, Vlaams Instituut Gezond Leven, Vlaams Patiëntenplatform en Zorgnet-Icuro.