Vragen over je fiscale fiche?

Meer over

Regio

Heb je onlangs je fiscale fiche voor 2023 ontvangen maar weet je niet 100 procent zeker wat alles betekent? Hieronder vind je enkele belangrijke bemerkingen over die fiscale fiche.

Jouw fiscale fiche bevat alle uitkeringen die je in de loop van 2023 hebt ontvangen. Deze fiscale fiche is noodzakelijk in functie van jouw belastingaangifte. De bedragen die op dit attest vermeld staan, vul je in bij de respectievelijke rubrieken van je belastingaangifte. De gegevens die op jouw papieren fiscale fiche staan, zijn eind februari doorgegeven aan de belastingdienst. Op tax-on-web zal je hetzelfde document terugvinden.

Als je in 2023 voor 66 procent invalide werd erkend (= langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt), dan krijg je een fiscale vermindering. Duid de code 1028-39 (als je zelf invalide bent) of 2028-09 (als je met iemand die op invaliditeit staat samenwoont) aan op je belastingaangifte. Als je je aangifte invult via Tax-on-web, is dit al voor je ingevuld. De notie 'INVALIDE RIZIV 66%' wordt op je fiche vermeld als je op 1 januari 2024 nog steeds een erkenning invaliditeit had. Ben je in de loop van 2023 overgegaan van invaliditeit naar pensioen, dan zal je de vermelding niet zien staan op je fiscale fiche.

Is je dossier arbeidsongeschiktheid nog lopend, maar heb je in de loop van 2023 een terugvordering betaald, dan wordt het bedrag van de terugvordering afgetrokken van het totaalbedrag. Er zal in dat geval dus geen negatief bedrag vermeld worden. Voorbeeld: je hebt 15.000 euro aan uitkeringen ontvangen en hebt 1000 euro terugbetaald, dan staat er een bedrag van 14.000 euro op je fiscale fiche.

Achterstallen komen enkel voor als er in de loop van 2023 bedragen uitbetaald werden voor een voorliggend jaar. Er wordt enkel een negatieve fiscale fiche opgemaakt als je jaarresultaat negatief is.

Heb je nog vragen over je fiscale fiche? Contacteer een kantoor in je buurt.