Ziekenfondsen ondersteunen vaccinatiecampagne tegen COVID-19

De ziekenfondsen vervullen een belangrijke, ondersteunende rol in de vaccinatiecampagne tegen het coronavirus door het: 

  • aanleveren van digitale contactgegevens van alle leden;
  • aanleveren van rijksregisternummer van leden die risicopatiënt zijn;
  • algemeen sensibiliseren en informeren over Covid-19-vaccinaties. 

Contactgegevens

De overheid zal jou per brief uitnodigen om je te laten vaccineren. Beschikken wij over jouw gsm-nummer en/of e-mailadres, dan zullen we die gegevens ook overmaken aan de vaccinatiedatabase van de overheid. Op die manier kun je via je gsm-nummer en/of e-mailadres aanvullende communicatie krijgen over je vaccinatie tegen Covid-19. Op geen enkel moment zullen er medische gegevens gedeeld worden

Risicopatiënten

De Hoge Gezondheidsraad heeft een aantal criteria vastgelegd om te bepalen wie risicopatiënt is en als gevolg daarvan meer kans heeft om in het ziekenhuis terecht te komen als hij besmet wordt met het coronavirus. 

Vanuit de criteria van de Hoge Gezondheidsraad zullen de ziekenfondsen op basis van de gegevens over terugbetalingen van geneesmiddelen of medische behandelingen waarover ze beschikken, de risicopatiënten mee detecteren. De selectie van de risicopatiënten gebeurt onder toezicht van de verantwoordelijke adviserend arts van LM.

Indien je een risicopatiënt bent die in aanmerking komt voor een vervroegde vaccinatie, zal LM jouw rijksregisternummer overmaken aan de vaccinatiedatabase van de overheid. In de vaccinatiedatabase komt alleen jouw rijksregisternummer. Er worden geen medische gegevens vanuit jouw dossier meegedeeld. 

Wie een globaal medisch dossier heeft, kan ook door zijn huisarts gedetecteerd worden als risicopatiënt. In dat geval zal de huisarts de gegevens doorspelen aan de vaccinatiedatabase. 

De uitwisseling van deze gegevens gebeurt op een beveiligde manier en is goedgekeurd door het Informatiebeveiligingscomité via het verlenen van een beraadslaging op 8-2-2021 (ref IVC/KSZG/21/074). 

De overgemaakte persoonsgegevens (alleen voor de finaliteit zoals hier beschreven te gebruiken - niet voor andere doelen) zullen uiterlijk vijf werkdagen na het einde van coronapandemie vernietigd worden

Meer info? Lees verder op de websites van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en op laatjevaccineren.be​.