Zieke leerling volgt onderwijs vanuit zijn bed

Onderwijs op maat voor zieke leerlingen

Tijdens elk schooljaar blijven helaas ook een aantal schoolbanken noodgedwongen leeg. Langdurig zieke kinderen kunnen regulier onderwijs niet of onvolledig aanvatten. Gelukkig bestaan er instanties die in de bres springen en via onderwijs op maat leerachterstand bij zieke kinderen en jongeren zo veel mogelijk beperken.

Een langdurig ziek of chronisch ziek kind heeft vanaf de leeftijd van 5 jaar recht op onderwijs. Dat kan gaan van onderwijs aan huis tot live meevolgen met de lessen via een computer thuis.

Zieke leerling volgt onderwijs vanuit zijn bed
 • Waarom onderwijs voor een ziek kind?

  Zieke kinderen hebben het recht op onderwijs omwille van diverse cruciale redenen: 

  • om leerachterstand te beperken en zittenblijven te vermijden, 
  • om de band met school en klasgenoten te behouden, 
  • om de terugkeer naar school nadien te vergemakkelijken, 
  • om het isolement te doorbreken, 
  • om de ziekte te helpen vergeten.
    
 • Welke ziektes komen in aanmerking voor onderwijs op maat?

  Het recht op onderwijs op maat is niet gekoppeld aan de ziekte die je kind heeft. Het recht op onderwijs aan huis of op maat hangt vast aan het aantal dagen dat jouw kind door ziekte afwezig is. Ziekte wordt ook heel breed gezien: een herstel na een verkeersongeval, kanker, mucoviscidose, diabetes, depressie, anorexia, kinderen/jongeren met een psychische kwetsbaarheid, jongeren met een verslavingsproblematiek, tienermoederschap, … 

 • Wanneer komt een kind of jongere in aanmerking voor onderwijs op maat?

  Vanaf een onafgebroken afwezigheid van 27 halve dagen heeft elk ziek kind of zieke leerling vanaf 5 jaar recht op wekelijks vier uur les aan huis. Dat gebeurt via een zogenaamde TOAH-leerkracht: tijdelijk onderwijs aan huis. Leerlingen die chronisch ziek zijn, hebben vanaf 9 halve dagen afwezigheid telkens recht op vier uur onderwijs aan huis. 

 • Mijn kind is langdurig ziek. Wat moet ik doen?

  • Ga eerst en vooral het gesprek met jouw kind en met de behandelende dokter aan. Laat de situatie van jouw kind het toe om onderwijs te volgen? Want het is belangrijk dat jouw kind fysiek en mentaal sterk genoeg is om onderwijs te kunnen volgen. 
  • Om in aanmerking te komen voor onderwijsondersteuning op maat, moet de ziekte door een dokter worden geattesteerd. 
  • Daarna dien je als ouder de formele aanvraag tot onderwijs op maat voor je ziek kind in. Dat kan via de directie van de school of via het CLB. 
Welk soort onderwijs op maat het beste is voor je ziek kind, hangt af van de ziekte en van de behandeling. Een algemeen antwoord geven is dus moeilijk. Want er wordt steeds op maat en volgens de noden gekeken. Er zijn wel een aantal verschillende instanties die onderwijsondersteuning op maat aanbieden.
 • Klasziekaal

  Klasziekaal is een samenwerkingsverband met betrekking tot onderwijs voor zieke kinderen en jongeren. Klasziekaal werd als tijdelijke proeftuinproject door de provincie West-Vlaanderen in het leven geroepen. 

 • vzw Bednet

  Bednet biedt internetonderwijs aan leerlingen aan die door ziekte niet naar school gaan, maar toch les kunnen volgen. Bednet voorziet o.a. in gratis computermateriaal en internet voor de zieke leerlingen.

 • vzw School & Ziekzijn

  Kinderen en jongeren van 5 tot 18 jaar krijgen dankzij School & Ziekzijn kosteloos les thuis en soms in het ziekenhuis. School & Ziekzijn doet daarbij beroep op tal van vrijwilligers uit Vlaanderen en Brussel.

 • SBSO Zeelyceum

  Het Zeelyceum is gevestigd in De Haan en biedt secundair onderwijs aan jongeren die zijn opgenomen in het Zeepreventorium. Daarnaast verstrekt het ook onderwijs in de kinder- en jeugdpsychiatrie.

Onderwijs op maat voor zieke leerlingen

In een artikel over onderwijs op maat voor zieke leerlingen in ons ledenblad lieten we ziekenhuisschool SBSO Zeelyceum, vzw Bednet, vzw School & Ziekzijn en samenwerkingsverband Klasziekaal aan het woord. Grote hamvraag: is er voldoende ondersteuning naar gepast onderwijs voor kinderen en jongeren die psychisch of fysiek langdurig ziek zijn?

Instanties onderwijs zieke leerlingen aan tafel