Betrouwbaarheid van zelftests en sneltests corona

24 Feb 2021

Er circuleren heel wat (antigeen) sneltests momenteel. Het is niet verboden om jezelf hiermee te (laten) testen, maar weet dat het sterk wordt afgeraden omdat de betrouwbaarheid ervan in twijfel kan worden getrokken. 

Betrouwbare sneltesten

De belangrijkste criteria voor een betrouwbare (antigeen) sneltest zijn de volgende:

  • Ze zijn enkel betrouwbaar bij mensen met symptomen van COVID-19 als ze worden afgenomen de eerste dagen na het ontstaan van die symptomen. Bij mensen zonder symptomen is de kans veel groter dat de test onbetrouwbaar (vals-negatief) is en dus onterecht geruststelt.
  • Ze moeten worden afgenomen door iemand die hiervoor is opgeleid.
  • Ze geven nooit voldoende informatie om te bepalen of een quarantaine mag worden ingekort of stopgezet.
  • Het mag enkel gaan over een antigeen sneltest goedgekeurd door de overheid. Raadpleeg de officiële lijst van erkende antigeen sneltesten door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.

De PCR-test is nog steeds de meest betrouwbare én snelste test om het coronavirus te detecteren. Vraag altijd eerst advies aan je (huis)arts! Houd zeker ook rekening met de officiële testingprocedure.

Zelftesten

Zelftesten die te koop worden aangeboden testen meestal via een druppeltje bloed de antistoffen die in je lichaam worden gedetecteerd. Deze testen geven enkel aan of je ooit besmet bent geweest door het coronavirus, maar niet of die besmetting recent was. Ze geven dus geen informatie over hoe besmettelijk je nu bent, en ook niet of je zelf voldoende beschermd bent.

Soms worden ook antigeen-sneltesten aangeboden als zelftest. Deze testen moeten afgenomen worden door iemand die hiervoor is opgeleid, anders zijn ze niet voldoende betrouwbaar. Ze mogen dus niet als zelftest worden gebruikt.
 
Er circuleren op internet ook namaaktesten. Deze testen zijn verboden, en het gebruik ervan wordt ten stelligste afgeraden. Meer algemene overwegingen bij het nut en de risico’s van zelftesten en screenen op eigen initiatief vind je op de website over bevolkingsonderzoek.