LM roept op tot actie op Wereldvoedseldag: “Maak gezonde voeding toegankelijk op scholen”

Meer over

Elk jaar op 16 oktober vindt de Wereldvoedseldag plaats. Deze dag staat in het teken van de bewustwording van de strijd tegen honger en de ongelijke toegang tot voeding in de wereld.

Naar aanleiding van deze dag lanceert een groep van experten uit de onderwijs-, gezondheids- en armoedebestrijdingssector 10 beleidsaanbevelingen om werk te maken van gezonde, toegankelijke voeding op school. “Een gezond en evenwichtig eetpatroon is essentieel voor kinderen en jongeren, maar in ons land nog verre van een evidentie.”

De groep van ondertekenaars, waaronder LM, trekt het thema expliciet breder dan de armoedeproblematiek. “Vaak wordt het probleem verengd tot ‘lege brooddozen’ van kinderen in armoede.” Maar gelijkaardige studies in andere Europese landen tonen aan dat de inhoud van de brooddoos vaak ongezond en onevenwichtig is, los van socio-economische status. “En kinderen die vaak niet of niet evenwichtig eten, kunnen zich minder goed concentreren”, zegt Katharina Beelen, “en dat heeft een impact op hun leerprestaties.” Goed eten op school is dus belangrijk voor alle kinderen, zeggen de ondertekenaars.

Momenteel onderzoeken Universiteit Gent en het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw in opdracht van Departement Zorg de samenstelling van de brooddozen van Vlaamse kinderen en de toegankelijkheid van schoolmaaltijden verder. Zowel dit onderzoek als een studie rond de voedselomgeving in Vlaanderen van Sciensano zijn momenteel nog lopende en zullen beleidsaanbevelingen met zich meebrengen, die de overheid nog verder afwacht.

“Samenwerking tussen federaal, Vlaams en lokaal niveau is de basis om scholen te ondersteunen”, zegt Katharina Beelen. “Bijvoorbeeld bij het opnemen van gezonde, duurzame criteria in aanbestedingsprocedures. Ook de samenhang tussen alle domeinen van sociaal beleid is onontbeerlijk. Het recht op gezonde voeding mag niet los staan van maatregelen rond herverdeling, armoedebestrijding, gezondheidszorg en sociale bescherming.” 

 • Met een slechtgevulde maag kan men niet leren

  Uit de preventiepeiling van het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw in opdracht van Departement Zorg blijkt dat het voedingsaanbod op Vlaamse scholen nog niet volledig voldoet aan de richtlijnen van de Vlaamse overheid. “Vooral een uitgebreider plantaardig aanbod met grotere groenteporties en meer gezonde, plantaardige alternatieven voor vlees is wenselijk”, zegt voedings- en gedragsveranderingsexperte Jolien Plaete. “Kinderen en jongeren eten over het algemeen te weinig groenten en fruit en te veel suiker- en vetrijke snacks.” 

 • Verenigde krachten

  Steeds meer scholen proberen de grootste honger bij leerlingen te stillen, maar schreeuwen om ondersteuning en een structurele aanpak. Daarom formuleren de organisaties 10 aanbevelingen voor de overheden. Het gaat o.a. om:

  • Het toegankelijk maken van het voedselaanbod voor álle kinderen. Ondersteun scholen bij het voorzien van een toegankelijk systeem, dat kosteloos voor de ouders kan zijn of op basis van een betaalbaar, niet-stigmatiserend systeem.
  • De aanmoediging van basis- en secundaire scholen om op een permanente basis een aantrekkelijk, gezond voedingsaanbod te voorzien (ontbijt, soep, warme maaltijden, tussendoortjes, …) en minstens één maaltijd per dag aan te bieden, met meer plantaardige alternatieven.
  • Het voorzien van middagtoezicht dat kosteloos is voor ouders, zodat álle leerlingen zonder onderscheid de kans hebben om ’s middags op school te blijven.
  • Samenwerking op alle niveaus en met alle relevante sectoren om scholen te ondersteunen, bijvoorbeeld door het samenwerken met lokale boeren en producenten, het opnemen van gezonde, duurzame criteria in aanbestedingsprocedures,… 
  • Het benadrukken van de taak van het onderwijs om alle leerlingen te leren omgaan met voeding, hen te leren wat gezonde, duurzame voeding is en hoe een gezond en duurzaam voedingspatroon in hun leven in te bouwen. Zorg ervoor dat ook de ouders hierbij betrokken worden.

Aanbevelingen

 Lees alle aanbevelingen in onderstaand document: