Check de administratiekosten op de factuur van je labo-onderzoek

Uit een recent onderzoek van o.a. Test Aankoop blijkt dat er regelmatig ten onrechte supplementen voor administratiekosten worden aangerekend door Belgische laboratoria. Door de sector zelf worden die extra kosten vaak verklaard onder de noemer 'ereloonsupplementen', voor niet-geconventioneerde medewerkers. De link tussen beide blijkt niet correct, waardoor twee patiënten voor eenzelfde analyse binnen eenzelfde labo van bijvoorbeeld een bloedafname soms een heel ander bedrag zullen betalen. 

Laboratoria mogen je enkel supplementen aanrekenen als ze jou daar vooraf van op de hoogte brengen, nog voordat de stalen worden afgenomen. Dat kan al dan niet rechtstreeks via de voorschrijver (je arts). Als patiënt beslis je in de praktijk niet zelf bij welk laboratorium je stalen zullen worden onderzocht, dus kan je onmogelijk weten of je stalen door een geconventioneerde of niet-geconventioneerde medewerker van dat labo zullen worden uitgevoerd. Bijgevolg mogen de supplementen je niet worden aangerekend zonder dat je daar vooraf van op de hoogte werd gebracht.

Eerste hulp bij labofacturen

 • Wanneer kijk je best kritisch naar de administratiekosten op je labofactuur?

  Er zijn 2 belangrijke zaken die kunnen wijzen op ten onrechte aangerekende bedragen:

  • Indien er een bedrag (vaak 5 euro) vermeld staat op je factuur met een omschrijving in de zin van ‘administratieve afhandeling' of 'administratieve kosten’
  • Indien er in de kolom ‘supplementen’ een bedrag staat en je niet op de hoogte was van het raadplegen van een niet-geconventioneerde medewerker voor het analyseren van je stalen.
 • Hoe zorg ik ervoor dat ik niet te veel betaal?

  1. Betaal je factuur, maar trek het te betwisten bedrag af van het totaalbedrag.
  2. Neem contact op met het labo in kwestie.