Gratis medische zorg voor kinderen en jongvolwassenen in nood.

Vanaf 1 oktober 2023 betalen de financieel kwetsbare jonge patiënten niets meer voor een consult bij een geconventioneerde huisarts of specialist. Dit is het geval voor kinderen en jongvolwassenen t.e.m. 24 jaar die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering en die een globaal medisch dossier (GMD) hebben, beheerd door hun behandelend arts. We schaffen het "remgeld" voor deze patiënten af.

Momenteel   genieten ongeveer 649 000 kinderen en jongvolwassenen onder de 25 jaar een verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering in hun ziektekosten. Dit is 1 op 5 van de jongeren in die leeftijdsgroep.

Deze nieuwe maatregel maakt deel uit van het RIZIV projecten om de efficiëntie van de gezondheidszorg te versterken, onder andere door de toegankelijkheid en regelmatige opvolging verder te verbeteren.

 • Welke zorg vergoeden we volledig?

  Het RIZIV neemt 100% van het tarief voor consulten in de praktijk en huisbezoeken van huisartsen en specialisten voor zijn rekening, inclusief toeslagen voor consulten of bezoeken die 's nachts, in het weekend of op een feestdag plaatsvinden.

  Dit zijn de officiële tarieven van het RIZIV. De patiënt hoeft dus niets te betalen bij een gecontracteerde arts, aangezien het RIZIV het remgeld heeft afgeschaft. Een niet-gecontracteerde arts kan mogelijk extra kosten in rekening brengen.

  De online toepassing 'Zoek een zorgverlener' maakt het mogelijk een zorgverlener in de buurt te vinden en te achterhalen of hij gecontracteerd is.

 • Meer betaalbare zorg en betere opvolging

  Deze nieuwe maatregel is van toepassing op kinderen en jongvolwassenen tot en met 24 jaar die de VT-status hebben en een GMD hebben geopend bij hun behandelende arts.

  Enerzijds omvat de ziekteverzekering van het RIZIV al geruime tijd het systeem van verhoogde tegemoetkoming als een van de vele financiële faciliteiten. Dankzij dit systeem krijgen mensen met lagere inkomens een hogere terugbetaling voor hun gezondheidszorg.

  Anderzijds kreeg elke patiënt die een globaal medisch dossier (GMD) bij zijn behandelende arts heeft, al een hogere terugbetaling voor zijn consultaties