Neem deel aan ReumaMoov

Reuma is een verzamelnaam voor ruim 200 verschillende acute en chronische aandoeningen die het bewegingsstelsel (spieren, pezen en gewrichten) en het bijhorende bindweefsel aantasten. Het is niet aangeboren of wordt niet veroorzaakt door ongevallen of trauma’s.

1 op 5 Belgen wordt geconfronteerd met een reumatische aandoening. Sommige vormen van reuma komen vaak voor, andere zijn eerder zeldzaam. De oorzaak van deze ziektes is nog niet gekend. Verschillende factoren kunnen een rol spelen. Wetenschappelijk onderzoek blijft dan ook noodzakelijk!

Hoewel er nog geen genezing mogelijk is, bestaan er wel geneesmiddelen die de meeste ziektes kunnen afremmen of zelfs kunnen stoppen. Vaak zijn langdurige behandelingen nodig.

Op reumatische aandoeningen staat geen leeftijd. Ook baby’s, kinderen, jongeren en jongvolwassenen kunnen getroffen worden. Een snelle diagnose is cruciaal.

Bewegen, cruciaal in de behandeling

Bewegen is belangrijk in de behandeling van reumatische aandoeningen. Het is heilzaam, maar toch zijn er nog heel wat mensen met reumatische aandoeningen die het niet doen.

De Belgische reumaorganisaties zetten daarom iedereen in beweging tijdens de ReumaMoov. Op zondag 27 augustus kan je vanaf 13u30 in het Vrijbroekpark in Mechelen deelnemen aan tal van beweegsessies. Iedereen, met of zonder reuma, kan deelnemen.

Man en vrouw die yoga buiten doen

Je kan ook een persoonlijke actiepagina aanmaken en je eigen beweegdoelen nastreven via https://rheuma.koalect.com/nl-NL. Dit kan ook als je niet aanwezig kunt zijn in Mechelen en thuis je doel wilt nastreven.