Vlamingen scoren zichzelf 7,3 op 10 op levenstevredenheid

04 Aug 2023

Meer over

Uit de preventiebarometer, een onderzoek van Sciensano naar kennis en attitudes t.a.v. aspecten van preventief gezondheidsbeleid, blijkt dat Vlamingen zich gemiddeld een score van 7,3 op 10 geven op de vraag hoe tevreden ze zijn met hun leven.

Het doel van de preventiebarometer is inzicht in factoren die de levensstijl beïnvloeden te verhogen, zoals voedingsgewoonten, alcoholgebruik en deelname aan bevolkingsonderzoeken naar kanker. Daarnaast peilt het onderzoek ook naar intenties om gezonder te gaan leven, de kennis die mensen daarover hebben, pogingen die ze al gedaan hebben en welke factoren bepalend kunnen zijn om hun gedrag te veranderen.

Enkele opvallende cijfers over geestelijke gezonheid :

  • De aspecten die als belangrijkste ervaren worden voor de geestelijke gezondheid zijn: “lichamelijk gezond zijn” (63,7%), “familie of goede vrienden hebben om problemen mee te bespreken” (56,6%) en “controle over je eigen leven hebben” (38,8%).

    • 3 op de 10 personen melden een slechte mentale gezondheid
    • Vrouwen, 18-54-jarigen, lager opgeleiden en personen die aangeven moeilijk rond te komen met hun huishoudinkomen melden vaker een slechte mentale gezondheid
  • Positief is alvast dat 7 op de 10 mensen die een slechte mentale gezondheid rapporteren, daarvoor al hulp heeft gezocht. Praten met de eigen familie of de huisarts is dan meestal de eerste stap. Bij mannen en 55-plussers is de drempel om erover te praten nog hoger.

Naast resultaten over geestelijke gezondheid zijn er nog meer thematische rapporten beschikbaar, eetgedrag, beweging en sedentair gedrag, seksuele gezondheid en bevolkingsonderzoeken naar kanker.