Snellere betaling

Informatie voor huisartsen

Hoe een snellere betaling op je rekening factureren en ontvangen?

dokter geeft informatie aan vrouw

Samenvatting van de te volgen stappen:

 1. Op elk getuigschrift voor verstrekte hulp vermeldt de arts het volledige bedrag van het ereloon (tegemoetkoming ZIV + remgeld).
 2. De patiënt betaalt enkel het remgeld.
 3. De arts kleeft een (blauw) kleefbriefje van het ziekenfonds van de patiënt op het getuigschrift voor verstrekte hulp. Noteer, bij gebrek aan het kleefbriefje, de naam en het INSZ van de patiënt. Opmerking: het (blauwe) kleefbriefje verzekert een vlugge betaling.
 4. Het getuigschrift wordt niet teruggestuurd aan de patiënt.
 5. U stopt alle getuigschriften, ongeacht het aantal, samen in één omslag. Je voegt er een samenvattend overzicht: model aan toe met voornamelijk:
  • Het aantal toegevoegde getuigschriften voor verstrekte hulp.
  • De naam, voornaam en het RIZIV-identificatienummer van de verstrekker.
  • Het bankrekeningnummer waarop de tegemoetkoming moet gestort worden.
  • Het referentienummer van de factuur.
 6. Je stuurt je enige factuur naar het enige contactpunt:
  Landsbond van Liberale Mutualiteiten
  Dienst DB
  Livornostraat 25
  1050 Brussel

Betaling 30 dagen: wanneer je de bovenvermelde stappen doorlopen hebt, verbindt de Landsbond van Liberale Mutualiteiten zich ertoe om het bedrag van je factuur binnen de wettelijke termijnen te ontvangen, te behandelen en terug te betalen.