Lagere uitkering door stopzetting coronamaatregelen

20 Okt 2021

Meer over

UPDATE- Begin december 2021 is er een Koninklijk Besluit verschenen waarin een aantal Covid-19 maatregelen worden verlengd. In tegenstelling met het standpunt dat er geen coronatoeslag meer zou toegekend worden na 30/09/2021 werd beslist dat de coronatoeslag voor de algemene regeling wordt verlengd tot en met 31/12/2021. Er is nog geen beslissing genomen omtrent de zelfstandige regeling.

Op 1 oktober 2021 heeft de regering een aantal coronamaatregelen voor de berekening van ziekte-uitkeringen stopgezet. Afhankelijk van je statuut kan dit gevolgen hebben voor jouw uitkering.

Werknemer en minder dan 1 jaar arbeidsongeschikt

Wie ziek werd na 1 maart 2020 kreeg een toeslag bovenop zijn of haar arbeidsongeshiktheidsuitkering. Op 1 oktober 2021 is deze toeslag weggevallen. Voor de maand oktober zul je dus een lagere uitkering ontvangen dan voor de vorige maanden.

Ontvang je moederschapsuitkeringen? Je moederschapsuitkering mag nooit lager zijn dan je ziekte-uitkering. Omdat de toeslag op de ziekte-uitkeringen is weggevallen, kan deze maatregel tot gevolg hebben dat je moederschapsuitkering voor de maand oktober lager is.

Zelfstandige en minder dan 1 jaar arbeidsongeschikt

Ben je zelfstandige en ontvang je een uitkering als samenwonende zonder gezinslast? Ook dan kreeg je tot 1 oktober een toeslag zodat je uitkering niet lager kon zijn dan het bedrag dat je zou ontvangen hebben in het kader van de  crisisoverbruggingsuitkeringen. Aangezien crisisoverbruggingsuitkeringen vanaf oktober (bijna volledig) worden stopgezet, kan er ook geen toeslag meer betaald worden.

Werkzoekende en minder dan 1 jaar arbeidsongeschikt

Het is wettelijk voorzien dat de werkloosheidsuitkering daalt naarmate men langer werkzoekend is. De ziekte-uitkering mag tijdens de eerste 6 maanden ziekte nooit hoger zijn dan de werkloosheidsuitkering. Dat betekent dat je ziekte-uitkering tijdens de eerste 6 maanden ziekte kan dalen maar door de coronamaatregelen werd deze daling bevroren. Sinds 1 oktober volgt je uitkering de eerste 6 maanden weer de werkloosheidsuitkering.

Langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt met invaliditeitsuitkering

Voor deze uitkering waren er geen specifieke coronamaatregelen. Er verandert dan ook niets.