vrouw schrikt doordat kookpot vuur vat

Brandwonden: eerst water, de rest komt later!

Een brandwonde is een beschadiging van de huid en de eventuele onderliggende weefsels door vuur, hete vloeistof, een heet voorwerp, elektrische stroom of een chemisch product.

De ernst van de brandwonde hangt onder andere af van de temperatuur waarmee de huid in contact kwam en de tijd dat de hitte heeft ingewerkt.

vrouw schrikt doordat kookpot vuur vat
 • Eerste hulp bij brandwonden

  • Haal de persoon onmiddellijk weg van de warmtebron of schakel deze uit.
  • Heeft de kledij vlam gevat, dek de persoon af met een jas, deken of doek.
  • Koel de brandwonden zo snel mogelijk minstens 20 minuten onder lauw (geen ijskoud) zacht stromend water.
  • Hou de lichaamstemperatuur goed in de gaten bij grote verbrande lichaamsoppervlakte.
  • Bescherm de persoon tegen onderkoeling en probeer hem gerust te stellen.
  • Bedek de wonde met een propere doek wanneer je de persoon vervoert.
  • Is het een kleinschalige brandwonde?
   • Reinig de wonde met een ontsmettend product en breng brandwondenzalf aan op de wonde via een kompres. Prik blaren niet open wegens infectiegevaar.
   • Dek de wonde af met een steriel verband.
   • Ga na of de tetanusvaccinatie in orde is. Zo niet: contacteer de huisarts.
   • Bij twijfel: contacteer steeds de huisarts.

  !! Let op: gebruik bij elektrische verbranding nooit water wanneer de persoon nog in verbinding met of zich nabij een elektriciteitsbron bevindt. Raadpleeg een arts.

  !! Let op: lees bij verbranding door chemische producten eerst de bijsluiter of het product wel in aanraking mag komen met water. Als je water gebruikt wanneer dit niet mag, kunnen er diepere en uitgebreidere brandwonden ontstaan. Raadpleeg steeds het Antigifcentrum op het nummer 070/245.245 of een arts