Van 10 naar 15 dagen vaderschapsverlof of geboorteverlof

Meer over

Goed nieuws voor alle kersverse vaders! ​Het vaderschapsverlof (vader) of het geboorteverlof (meeouder) is gestegen van 10 dagen naar 15 dagen voor een geboorte vanaf 1 januari 2021. Vanaf 1 januari 2023 stijgt het aantal verlofdagen nog verder tot 20 dagen.

Er zijn wel enkele voorwaarden:

  • Je moet het verlof opnemen binnen de vier maanden te rekenen vanaf de geboorte van het kind.
  • De eerste drie dagen worden betaald door de werkgever. Voor de resterende dagen (7 voor een geboorte in 2020, 12 voor een geboorte in 2021 of 2022 en 17 voor een geboorte in 2023) ontvang je een uitkering van je ziekenfonds. Die uitkering bedraagt 82% van je gederfd loon (begrensd).*

*Gederfd loon: het gemiddeld dagloon waarop je als werknemer normaal recht zou hebben op het ogenblik dat je arbeidsongeschikt wordt.​

Lees ook...