Psychologische begeleiding

Hou je zorgen niet voor jezelf

Minstens één Belg op vier zou op een bepaald moment in zijn leven kampen met geestelijke gezondheidsproblemen. Ons goed (blijven) voelen in ons vel is dus belangrijk. De coronapandemie heeft ons daar hardhandig aan herinnerd.

Vrouw bij psycholoog
Wist je dat je dankzij inspanningen van de federale overheid en de netwerken van ambulante geestelijke gezondheidszorg kan rekenen op vlot toegankelijke en betaalbare psychologische zorg?
 • Praat erover, je zal je beter voelen.

  Nu en dan eens kopzorgen hebben is perfect normaal. Maar als je blijft piekeren en er niet uit geraakt, lucht praten op.

 • Stap voor stap

  De eerste stap bestaat erin dat je je geestelijk gezondheidsproblemen bespreekt met een persoon uit je omgeving. Geen gemakkelijke stap, maar wel een hele belangrijke. Je huisarts, familie, vrienden, de personen die je vertrouwt op school, op het werk, in je verenigingen,… kunnen je meer bieden dan je denkt!

  Volstaat je persoonlijke netwerk niet, dan moet je professionele hulp inschakelen. Het is niet altijd even makkelijk om snel en tijdig je weg te vinden naar gepaste zorg. Ook het praktische en financiële aspect kunnen een drempel zijn om deze tweede stap te zetten. Maar als je door een moeilijke periode gaat, is het belangrijk om je meteen goed te laten omringen en helpen.

 • Op welke professionele hulp mag je rekenen?

  Reken op de hulp van een geconventioneerd klinisch psycholoog of orthopedagoog die een overeenkomst heeft met een netwerk in de eerstelijns. Een sessie bij een geconventioneerd klinisch psycholoog of orthopedagoog die een overeenkomst heeft met een netwerk voor geestelijke gezondheidszorg wordt wettelijk gezien terugbetaald.  Consulteer je een niet-geconventioneerd klinisch psycholoog of orthopedagoog die niet in de lijst is opgenomen? Dan valt hij of zij buiten dit initiatief. Informeer je in dit geval steeds goed over het te betalen bedrag.

  Met één of meerdere sessies, in groep of individueel, helpen ze je mentaal welzijn weer op te krikken.

 • Wie kan genieten van dit aanbod?

  In principe kan iedereen met lichte tot matige psychologische problemen een reeks individuele of groepssessies genieten en dat tegen een toegankelijke prijs. Er is ook een aangepast aanbod voor jongeren van 15-23 jaar. Deze personen kunnen vrij hun netwerk (kinderen/jongeren of volwassenen) kiezen in functie van hun behoeften. Echter, de voorwaarden kunnen niet gecumuleerd worden.

  Dit kan zowel in het kader van eerstelijnsverzorging (steeds toegankelijk zonder voorafgaande doorverwijzing; voor kortdurende en psychologische raadplegingen die bijdragen tot het behoud of herwinnen van je algemeen psychisch welbevinden, voornamelijk aangewezen wanneer je een kwetsbaarheid of moeilijkheid ervaart die een invloed heeft op je psychisch welbevinden) als in het kader van gespecialiseerde psychologische zorg (wanneer je specifiekere of intensievere zorg nodig hebt door ernstige psychische problemen).

 • Hoe krijg je een afspraak?

  Dat hangt af van jouw voorkeur: ga je het liefst zelf op zoek en maak je graag rechtstreeks een afspraak? Raadpleeg dan de lijst van erkende psychotherapeuten (zie verder).

  Praat je er liever over met je huisarts of een andere zorg- of hulpverlener? Die werkt nauw samen met een geconventioneerd klinisch psycholoog of orthopedagoog in je buurt en kan je doorverwijzen.

 • Hoeveel kost het?

  Je eerste sessie is altijd gratis. Daarna stelt de psycholoog of orthopedagoog samen met jou een plan van aanpak op. Je betaalt voor vergoedbare sessies €11 per individuele sessie (€4 als je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming) en €2,5 voor een groepssessie.

 • Op hoeveel sessies heb je recht?

  Het aantal en type sessies waaraan je kan deelnemen is beperkt en afhankelijk van je individuele zorgvraag of -nood.

 • Waar vind je de lijst van netwerken voor geestelijke gezondheidszorg terug?

  De lijst met geconventioneerde psychologen en orthopedagogen staat op de website van het netwerk geestelijke gezondheidszorg van je regio:

Opgelet

dit zorgaanbod is een aanvulling op bestaande initiatieven met zorgverleners en diensten die psychologische raadplegingen bieden zoals centra voor gezinsplanning, diensten voor geestelijke gezondheidszorg,…

Daarnaast is er ook nog het reguliere aanbod van psychologen die werken volgens hun eigen tarieven.

Wist je dat...

je als lid van LM sowieso een extra terugbetaling voor psychologische begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen geniet tot wel 160 euro per jaar?

Kinderpsycholoog praat met jong meisje tijdens therapie

Onze brochure 'psychologische begeleiding'

Voor psychologische begeleiding biedt LM je een tegemoetkoming. Lees er alles over in onze brochure.

Man in therapie bij psychologe