Coronamaatregelen: blijf up-to-date!

Wat als...

Wat moet je doen als je arbeidsongeschikt wordt tijdens corona? Wat met je uitkering? En wat als je tijdelijk werkloos bent door corona? Welke kosten dekt je hospitalisatieverzekering?

Lees hier het antwoord op je vragen. 

jonge vrouw met mondmasker
 • Je bent ziek of je zit in quarantaine. Wat met je arbeidsongeschiktheid?

  • Je bent ziek door corona
   Ben je besmet met het coronavirus en beschik je over een doktersattest? Dan ben je arbeidsongeschikt en heb je als werknemer recht op gewaarborgd loon en nadien op een ziekte-uitkering van je ziekenfonds. 

   Opgelet: verwittig ons tijdig (binnen 48 uur) aan de hand van het getuigschrift arbeidsongeschiktheid werknemers.  

   • Je kan dit getuigschrift opsturen met de post, maar tijdens de COVID-19-periode kan je dit uitzonderlijk per mail verzenden naar je LM-kantoor
   • Moet duidelijk vermeld zijn op het document (scan of foto): de gegevens van de arts (naam, voornaam, RIZIV-nummer) en jouw gegevens (naam, voornaam, rijksregisternummer).
   • Ook andere documenten kun je per mail opsturen: het inlichtingenblad (deel gerechtigde), het aanvraagformulier voor een deeltijdse werkhervatting (zowel voor werknemers als voor zelfstandigen) of het formulier 225 voor de eventuele gezinslast.
  • In quarantaine, maar niet ziek
   Ben je in thuisisolatie wegens een vermoedelijk contact met een coronapatiënt of wegens een terugkeer uit een gebied waar het coronavirus actief is, dan word je niet erkend als arbeidsongeschikt. Dat geldt zowel voor werknemers als voor zelfstandigen. 
   • Ben je werknemer? Neem dan contact op met je werkgever in het kader van tijdelijke werkloosheidsmaatregelen wegens overmacht. 
   • Ben je zelfstandige? Vraag het overbruggingsrecht aan bij jouw sociaal verzekeringsfonds. Na goedkeuring ontvang je een vervangingsinkomen bij een gedwongen onderbreking van minimaal 7 kalenderdagen. Bij de aanvraag hoef je geen verklaring van het ziekenfonds over je gezinssituatie af te leveren. Een verklaring op eer volstaat.
  • Ziek tijdens periode van tijdelijke werkloosheid
   Val je ziek tijdens je periode van tijdelijke werkloosheid, verwittig ons tijdig (binnen 48 uur) aan de hand van het getuigschrift arbeidsongeschiktheid werknemers. Je kan dit getuigschrift opsturen met de post, maar tijdens de COVID-19-periode kan je dit ook uitzonderlijk per mail verzenden naar je LM-kantoor.
 • Moet het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid ingevuld worden tijdens COVID-19?

  Ja. Voor elke periode van arbeidsongeschiktheid moet je dokter een getuigschrift arbeidsongeschiktheid werknemers invullen. Bij teleconsultatie gebruikt je huisarts een vereenvoudigd model. Bij een fysieke consultatie gebruikt je huisarts het klassieke model. Beide kunnen per mail opgestuurd worden naar je LM-kantoor.

 • Ik kreeg van mijn huisarts een ingevuld getuigschrift van arbeidsongeschiktheid via mail

  Het ziekenfonds aanvaardt uitzonderlijk getuigschriften via mail. Stuur de mail van je huisarts door naar het ziekenfonds. Dit is een tijdelijke maatregel die enkel geldt tijdens de coronacrisis.

 • Ik ben mogelijk in contact gekomen met iemand met COVID-19 en wil preventief thuisblijven

  Als je geen ziekteverschijnselen hebt of zelf niet ziek bent, kan je huisarts niet verklaren dat je arbeidsongeschikt bent. Je hebt dan ook geen recht op een uitkering. Bespreek de mogelijkheden met je werkgever.

 • Medische controle van arbeidsongeschiktheid tijdens COVID-19

  Als je arbeidsongeschikt bent, kan je opgeroepen worden door de adviserend arts voor een medische controle. Je bent verplicht om deel te nemen. De adviserend-arts voert ofwel een fysieke controle ofwel een teleconsultatie uit. 

  • De fysieke controle gebeurt met respect voor de beschermingsmaatregelen. 
  • Als je symptomen van COVID-19 vertoont (hoest, koorts…), ga dan niet naar de fysieke consultatie. 
  • Kan je door omstandigheden niet aanwezig zijn, laat dit dan tijdig weten. 
 • Werknemer en tijdelijk werkloos door COVID-19

  Als je tijdelijk werkloos wordt door coronamaatregelen, kan je aanspraak maken op een werkloosheidsuitkering.

  Hoe aanvragen? Bezorg het aanvraagformulier voor tijdelijke werkloosheid als werknemer aan je uitbetalingsinstelling.

  Meer info: www.rva.be

 • Zelfstandige in moeilijkheden door COVID-19

  Als je als zelfstandige moeilijkheden ondervindt door de coronamaatregelen, kan je aanspraak maken op een uitkering van het crisisoverbruggingsrecht.

  Meer info: www.rsvz.be

 • Werkverwijdering tijdens COVID-19

  Er is geen werkverwijdering wegens corona voor zwangere vrouwen. Er is geen medisch bewijs dat zwangere dames als risicogroep moeten worden gezien. De hygiënemaatregelen gelden voor iedereen.

 • Wanneer ontvang ik mijn uitkering?

  Check de betaalkalender

 • Wordt mijn coronatest terugbetaald?

  Je ontvangt een terugbetaling voor drie soorten testen: moleculair, antigenen en serologisch (antistoffen). 

 • Kan ik rekenen op mijn hospitalisatieverzekering tijdens COVID-19?

  Je kan rekenen op Hospitaal-Plus volgens de normale voorwaarden. 

  • Ben je in de wachttijd van een hospitalisatieverzekering, raak je besmet met het coronavirus en wordt je daarvoor in het ziekenhuis opgenomen, dan vervalt de wachttijd omdat het gaat om een acute besmettelijke ziekte.
  • Word je opgenomen voor een aandoening die geen verband houdt met corona, maar kies je als voorzorgsmaatregel zelf voor een eenpersoonskamer? Hospitaal-Plus beschouwt de opname als een gewone hospitalisatie en past de gebruikelijke terugbetalingstarieven toe. Hou rekening met franchise en ereloonsupplementen.
  • Word je opgenomen wegens corona? Het is medisch noodzakelijk dat je op een eenpersoonskamer verblijft. In dat geval zullen er geen kamer- en ereloonsupplementen worden aangerekend en moet je geen franchise betalen.
 • Vervoer naar dialyse tijdens COVID-19

  Dialysepatiënten wordt gevraagd om zoveel mogelijk gebruik te maken van eigen vervoer, bijvoorbeeld via familie of kennissen. 
  Voor dialysepatiënten die gebruikmaken van georganiseerd vervoer: 

  • patiënten zonder COVID-19-symptomen worden collectief vervoerd, rekening houdend met alle hygiënische maatregelen.
  • patiënten die besmet zijn met COVID-19 maar niet gehospitaliseerd worden, worden op individuele basis vervoerd.
 • Psychologische zorg tijdens COVID-19

  Wegens COVID-19 kom je mogelijk op een wachtlijst voor psychologische begeleiding. Moet je nog even wachten voor je afspraak plaatsvindt maar heb je nood aan een gesprek? Maak gebruik van de beschikbare hulplijnen:

 • Wat als ik door COVID-19 vorig jaar niet naar de tandarts ben kunnen gaan?

  Als je jaarlijkse bezoek aan de tandarts voor mondzorg of kalksteenverwijdering in 2020 niet heeft kunnen plaatsvinden wegens de coronacrisis, dan wordt er bij terugbetaling in 2021 rekening gehouden met je controlebezoek in 2019.

Vaccinatie: de troef tegen COVID-19

Laat je vaccineren...

...om terug met vrienden je verjaardag te vieren, je (groot)ouders te knuffelen, op café of restaurant te gaan, naar een concert of een voetbalmatch.

Dokter zet spuit in arm
 • Veilig op reis tijdens COVID-19

  Check het reisadvies voor het land van bestemming 

 • Op reis? Check je vaccinaties!

  Je ontvangt een terugbetaling voor in België erkende vaccins

 • Medische reisbijstand Mutas

  Zijn mijn kosten gedekt in rode zones? 

Kan ik terecht bij de uitleendienst of de zorgwinkel tijdens corona?

Dienstverlening tijdens corona

Vrouw met personenalarm

Lees ook…