Coronamaatregelen: blijf up-to-date!

De coronapandemie is onder controle

Toch kan het zijn dat je nog met enkele vragen zit, ook in de huidige situatie. Wat moet je bijvoorbeeld doen als je arbeidsongeschikt wordt omwille van corona? Of welke kosten dekt je hospitalisatieverzekering wanneer je lijdt aan Long-COVID?

Lees hieronder het antwoord op al je vragen m.b.t. onze dienstverlening en je gezondheidsdossier. 

Man houdt mondmasker vast en snakt naar adem
 • Je bent ziek door corona. Wat met je arbeidsongeschiktheid?

  ​​​​Ben je besmet met het coronavirus en beschik je over een doktersattest? Dan ben je arbeidsongeschikt en heb je als werknemer recht op gewaarborgd loon en nadien op een ziekte-uitkering van je ziekenfonds. 

  Opgelet: verwittig ons tijdig aan de hand van het getuigschrift arbeidsongeschiktheid werknemers.  

  • Je kan dit getuigschrift opsturen met de post of via mail verzenden naar je LM-kantoor
  • Moet duidelijk vermeld zijn op het document (scan of foto): de gegevens van de arts (naam, voornaam, RIZIV-nummer) en jouw gegevens (naam, voornaam, rijksregisternummer).
  • Ook andere documenten kun je per mail opsturen: het inlichtingenblad (deel gerechtigde), het aanvraagformulier voor een deeltijdse werkhervatting (zowel voor werknemers als voor zelfstandigen) of het formulier 225 voor de eventuele gezinslast.
 • Moet het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid ingevuld worden als je besmet bent met het coronavirus?

  Ja. Voor elke periode van arbeidsongeschiktheid moet je dokter een getuigschrift arbeidsongeschiktheid werknemers invullen. Bij teleconsultatie gebruikt je huisarts een vereenvoudigd model. Bij een fysieke consultatie gebruikt je huisarts het klassieke model. Beide kunnen per mail opgestuurd worden naar je LM-kantoor.

 • Ik ben mogelijk in contact gekomen met iemand met COVID-19 en wil preventief thuisblijven

  Als je geen ziekteverschijnselen hebt of zelf niet ziek bent, kan je huisarts niet verklaren dat je arbeidsongeschikt bent. Je hebt dan ook geen recht op een uitkering. Bespreek de mogelijkheden met je werkgever.

 • Wat met de terugbetaling van een coronatest?

  Nu de coronacrisis onder controle is, worden de PCR- of antigeentesten uitgevoerd door een zorgverlener niet langer aanbevolen. Deze testen zijn dan ook niet langer terugbetaald.

  Er zijn nog enkele beperkte uitzonderingen waarvoor een terugbetaalde test mogelijk is op voorschrift van een arts. Deze worden vermeld op de website van Sciensano.

  Je kan natuurlijk wel nog altijd een zelftest doen als je dit zelf nodig acht in geval van (respiratoire) symptomen eigen aan COVID-19. De tests zijn te verkrijgen bij je apotheker of in de supermarkt. Deze tests worden niet terugbetaald.

   

 • Kan ik rekenen op mijn hospitalisatieverzekering in het geval van COVID-19?

  Je kan rekenen op Hospitaal-Plus volgens de normale voorwaarden. 

  • Ben je in de wachttijd van een hospitalisatieverzekering, raak je besmet met het coronavirus en word je daarvoor in het ziekenhuis opgenomen, dan vervalt de wachttijd omdat het gaat om een acute besmettelijke ziekte.
  • Word je opgenomen voor een aandoening die geen verband houdt met corona, maar kies je als voorzorgsmaatregel zelf voor een eenpersoonskamer? Hospitaal-Plus beschouwt de opname als een gewone hospitalisatie en past de gebruikelijke terugbetalingstarieven toe. Hou rekening met franchise en ereloonsupplementen.
  • Opnames in het kader van Long-COVID worden als gewone hospitalisaties behandeld en volgen de gebruikelijke algemene voorwaarden van je hospitalisatieverzekering bij LM.
 • Vervoer naar dialyse: opnieuw normaal

  Er gelden niet langer specifieke maatregelen in geval van ziekenvervoer van dialysepatiënten. 

  Voor dit vervoer kan je rekenen op een tegemoetkoming. Contacteer je ziekenfonds voor meer informatie.

 • Psychologische zorg na COVID-19

  We weten inmiddels dat de coronacrisis impact had op zowel de fysieke als mentale gezondheid van heel wat mensen. Daarom werd een specifiek zorgtraject voor patiënten met een Long-COVID-19 aandoening in het leven geroepen, waarbinnen je o.a. ook kan rekenen op psychologische begeleiding die kadert in de nasleep van de pandemie.

  De overheid deed daarnaast ook enkele inspanningen om tot een meer toegankelijke, betaalbare psychologische begeleiding te komen.

  Moet je nog even wachten voor je een afspraak krijgt, maar heb je nood aan een gesprek? Maak gebruik van de beschikbare hulplijnen:

  Tot slot biedt LM haar leden ook nog een specifieke terugbetaling voor psychologische begeleiding aan.

 • Wat als ik door COVID-19 vorig jaar niet naar de tandarts ben kunnen gaan?

  Als je jaarlijks op controle gaat bij de tandarts ontvang je een betere terugbetaling. Kon je jaarlijkse bezoek voor mondzorg of kalksteenverwijdering in 2021 of 2022 niet plaatsvinden wegens de coronacrisis, dan wordt er bij terugbetaling in 2023 rekening gehouden met je controlebezoek in 2020.

Zorgtraject Long-COVID-19

Het blijft belangrijk om aandacht te hebben voor mensen met een Long-COVID-19 aandoening. Voor hen werd een speciaal zorgtraject in het leven geroepen, waarbij ze kunnen rekenen op een netwerk aan zorgverleners én een tegemoetkoming.

Team zorgverleners doet teamkreet
 • Veilig op reis

  Check het reisadvies voor het land van bestemming 

 • Op reis? Check je vaccinaties!

  Je ontvangt een terugbetaling voor in België erkende vaccins

 • Medische reisbijstand Mutas

  Wat met je Mutas-dekking na de coronapandemie? 

Vaccinatie: de troef tegen COVID-19

Je kan je nog steeds laten vaccineren

Het coronavirus is momenteel goed onder controle. De basisvaccinatiecampagne tegen het coronavirus is voorbij. Toch is vaccinatie tegen COVID-19 in het najaar voor een aantal mensen aanbevolen.

Dokter zet spuit in arm

Lees ook…

 • Actuele cijfers

  Ontdek hier de cijfers via het cijferrapport van Sciensano.

 • Dienst Maatschappelijk Werk bereikbaar

  Heb je begeleiding bij iets nodig? Onze Dienst Maatschappelijk Werk is bereikbaar via verschillende kanalen.